STOLT:  Steve Jobs benyttet sjansen til å skryte av hvor høy andel av det amerikanske smartphone-markedet iPhone har fått i løpet av et år.
Køer, Air og Steve Jobs. Her er våre inntrykk fra årets Apple-messe i San Francisco.