Beste utbytteaksjer i 2022

Utbytteaksjer er aksjer som utbetaler deler av overskuddet til aksjeeierne. Hvor mye som utbetales varierer, men i noen tilfeller kan det være snakk om relativt høye prosentandeler.

Som et eksempel holder det å se til John Fredriksen. Han er kjent for å utbetale høye utbytter til aksjonærer i selskapene han kontrollerer, innen bransjer som eiendom, lakseoppdrett og inkasso.

I denne guiden går vi grundig gjennom hva utbytteaksjer består av og hvordan du kan investere med lave gebyrer. I tillegg kan du lese om de 3 beste utbytteaksjene for de som ønsker høy avkastning.

Hvor lønner det seg å handle?

Skal du først kjøpe utbytteaksjer burde du velge en megler som lar deg handle uten kurtasje (provisjon). Norske meglere er kjent for å kreve skyhøye gebyrer, ofte opp mot 100 kr per handel.

Blant de aller billigste meglerne finner vi etoro, som du kan lese mer om her:

BILLIGST
✔ Velg mellom 800 aksjer
✔ Få utbytte direkte utbetalt til kontoen din
✔ Registrert hos Finanstilsynet

Du risikerer kapital din. Andre gebyrer kan påløpe. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees.

✔ BankID og norsk support
✔ Trade norske aksjer, valuta, indekser, CFD-er
✔ Registrert hos Finanstilsynet
✔ Copy trading
✔ Brukervennlig mobil-app

68% av de som handler CFD-er hos selskapet taper penger. Gjør en forhåndsvurdering av hvorvidt du har råd til å pådra deg risikoen for økonomiske tap.

Topp 3 utbytteaksjer

Her har vi laget en enkel oversikt over 3 store og stabile aksjeselskaper som betaler et høyt utbytte til aksjonærene.

AksjeProsent avkastningUtbyttebeløpCut-off (ex)Utbetalingsdato
DNB BANK4,91%9,75 kr27/04/202212/05/2022
STOREBRAND4,61%3,5 kr07/04/202221/04/2022
YARA7,24%30 kr11/05/202220/05/2022

Les mer: Hvordan kjøpe aksjer – steg for steg

Som en hovedregel er det to måter du kan tjene penger på aksjer. Dette er enten ved å selge aksjer etter at de har steget i verdi, eller ved å motta utbytte fra selskapene du er investert i. Det finnes også andre metoder, slik som å “låne ut” aksjene til shortere i bytte mot en rente, men det tilhører en diskusjon for senere tid.

Det er nemlig ikke slik at alle selskaper du kan kjøpe deg inn i aktivt betaler utbytte. De som i aller størst grad gjør dette kjennetegnes som utbytteaksjer. De skiller seg i hovedsak fra andre aksjer ved at det er den siste formen for inntjening, utbytte, som er dominerende, og det er derfor de kalles utbytteaksjer. 

Handelen med utbytteaksjer vil derfor skille seg ut noe fra handel med andre aksjer på børsen. I denne artikkelen vil vi snakke mer om hva som kjennetegner utbytteaksjer, hvordan utbytteaksjene fungerer, samt gi noen tips til hvordan man bør handle med utbytteaksjene.

Slik utbetales utbytte på aksjer

For å forklare hva som skiller utbytteaksjer fra andre aksjer, er vi først nødt til å forklare hvordan selve utbetalingen foregår.

Et utbytte er en sum med penger som et selskap velger å betale ut til sine eiere. Siden eierne av et aksjeselskap er de som eier aksjer i selskapet, er det disse personene som får utbetalt pengene. 

Størrelsen på summen du får betalt er avhengig av hvor mange utbytteaksjer du har i selskapet. Om du har 1% av aksjene i et selskap, vi du tilsvarende få utbetalt 1% av summen selskapet ønsker å betale ut i utbytte.

Dersom et selskap går godt økonomisk vil det sitte igjen med et overskudd. Enklere forklart betyr det at inntektene til selskapet har vært høyere enn utgiftene. På grunn av disse pengene selskapet har tjent, vil det nå ha mer penger tilgjengelig enn tidligere.

Selskapet, som nå har mer penger, vil ha to valg når det kommer til hva det ønsker å bruke pengene:

  1. Selskapet kan reinvestere overskuddet i virksomheten
  2. Selskapet kan betale ut hele (eller deler av utbyttet) til aksjeeierne

Selskapet må da bestemme seg for hva de vil gjøre med pengene. Noen selskaper har som vane å betale deler av overskuddet i utbytte, mens andre selskaper heller reinvesterer alt i bedriften.

Selskaper som betaler utbytte gjør som regel en blanding av å betale utbytte og å reinvestere. Dersom alt overskuddet til en bedrift hadde blitt utbetalt i utbytte, hadde ikke selskapet hatt friske penger tilgjengelig til å utvikle seg. Dette kan bli problematisk på sikt.

Hva skiller utbytteaksjer fra andre aksjer?

En utbytteaksje er en eierandel, en aksje, i en bedrift som har som policy å betale ut utbytte. Dette skiller seg fra å eie en aksje i et selskap som ikke har som policy å betale utbytte. 

Særlig én ting er viktig å påpeke. Når selskapet utbetaler utbytter vil også bedriften tappes for kapital. Det gir utslag i aksjekursene. Selskaper med høye utbyttet har en tendens til å svinge mellom gitte prisnivåer, i takt med at bedriften tappes for kapital.

Sagt på en annen måte: Hvis aksjeutbyttet forblir i selskapet, så vil det gjøre aksjene mer verdt. Når utbyttet utbetales, så overføres verdiene til aksjonærene.

En klassisk utbytteaksje er YARA, et norsk/internasjonalt selskap som spesialiserer seg i produksjonen av gjødsel. Aksjen deres har svingt mye de siste årene, men samtidig holdt seg innenfor en prisramme.

Yara regnes som en stabil utbytteaksje, som betaler utbytter hvert år. Foto: Google.com/finance

Hvor ofte betales utbytte?

Det vanligste for selskaper er å betale utbytte én gang i året. Selv om dette er det vanligste, kan også forekomme utbyttebetalinger hvert halvår eller kvartalsvise utbetalinger, avhengig av hva styret i selskapet foretrekker.

I tillegg til dette kan det i mer sjeldne tilfeller eksistere utbytteaksjer der utbytte blir betalt enda oftere, slik som månedsvis. Det finnes også noen selskaper som ikke betaler ut utbytte hvert år, men heller vedtar sporadiske utbetallinger fra tid til annen.

Utbytte og kursendring

Noen aksjespekulanter vil muligens tenke at det vil være lurt for investoren å kjøpe seg inn i et selskap for utbytteaksjer rett før dette utbyttet betales ut. Tross alt bestemmes størrelsen på utbyttet av størrelsen på aksjeposten din, ikke av når disse aksjene ble kjøpt. 

I teorien skal likevel ikke dette fungere. Det et selskap i praksis gjør når det betaler ut utbytte, er å gi selskapets verdier fra seg selv til eierne. Siden selskapet gir fra seg disse verdiene, i form av penger, mister selskapet selv verdiene. Da blir selskapet mindre verdt, og aksjekursen til selskapet vil falle.

I et perfekt fungerende marked vil aksjekursen som regel falle med akkurat det samme beløpet som det utbetales utbytte i. Derfor vil pengene du har tjent på å få utbetalt utbytte, også bli tapt igjen ved en negativ kursendring i selskapet. Utbytteaksjene faller i verdi, og dine utbytteaksjer blir mindre verdt.

Dette er likevel ikke alltid tilfellet i praksis. Vi ser flere eksempler på utbytteaksjer der kursen stiger videre i verdi. De lave rentene vi har sett de siste årene kan være med på å bidra til dette. Dette er da på tross av at de betaler utbytte til sine aksjonærer, og da selv gir bort egne verdier til eierne. 

Fordeler med utbytteaksjer

Sikrer gevinst

En klar fordel med utbytteaksjer er at utbyttet er med på å sikre en viss gevinst for deg selv når du handler i disse aksjene. 

Som nevnt i artikkelen om aksjer, er verdistigning den andre måten å tjene penger på aksjer. Problemet med denne måten å tjene penger på, er at du kun faktisk tjener penger i det øyeblikket du selger aksjen. Da får du en fortjeneste lik summen du selger aksjene for, minus summen du kjøpte aksjene for.

I en periode der aksjene dine har gått opp i verdi, men du ikke har solgt aksjene, har du ikke realisert en fysisk gevinst ved aksjehandelen. Dette kommer av at du fremdeles eier aksjene, og ikke har solgt dem for penger. Det er fortsatt mulig at aksjene faller i verdi, og at verdistigningen din forsvinner. Fenomenet der du kun har hatt en verdistigning, men ikke realisert den ved å selge aksjene dine, kalles for en urealisert gevinst.

Utbytteaksjer betaler derimot deg som aksjonær penger i form av nettopp utbytte når det går bra med selskapet. Dette betyr at du tjener penger også uten å selge aksjene dine. Dette gir deg selv en litt lavere risiko, og gjør at du slipper å time salget av aksjene for å realisere gevinsten.

Utbetaling av inntekt gjennom året

En annen klar fordel med dette systemet er at du som aksjonær får en inntekt mens du eier utbytteaksjer. Dette kan være spesielt viktig dersom aksjehandel er noe du ønsker å drive med på fulltid.

En vanlig aksjonær som ikke eier utbytteaksjer, vil ikke ha noe inntekt så lenge aksjonæren ikke selger noe aksjer. Å ikke selge aksjen kan også kalles at man holder på aksjene. Eneste potensielle inntekt for en slik aksjonær vil være salg av aksjer. Da kan personen ikke lenger holde på aksjene, selv om han i utgangspunktet skulle ønske det. Ved å eie utbytteaksjer, slipper å man selge aksjer. Dette er fordi du får betalt kun for å eie dem.

Renters rente

Likevel er det viktig å huske renters rente-effekten. Dette er rente du får på pengene du allerede tidligere har tjent. Om du investerer over en lengre periode, kan disse pengene ha veldig mye å si. Om du derfor bruker utbyttet ditt på forbruk, vil du gå glipp av renters rente-effekten. Dette er fordi du ikke investerer pengene du har tjent, og dermed ikke kan få avkastning på disse.

Løsningen på dette kan være å reinvestere utbyttet, altså å investere utbyttet et annet sted. Pengene kan du enten investere i andre utbytteaksjer, samme aksje, eller helt andre aksjer.

Det er ikke gitt at du ønsker å investere mer i denne aksjen som betalte deg utbytte. Dersom du da har andre aksjer som du har ekstremt troen på, kan du reinvestere utbyttet i disse aksjene. Dermed gjør utbytteaksjene at du får tilgang på penger til reinvesteringer uten å selge gamle aksjer.

Selskaper som betaler utbytte må prestere

Selskaper som betaler utbytte, og dermed er utbytteaksjer, har selv lagt opp som sin politikk at de skal betale ut penger til aksjonærer. Dermed er disse selskapene nødt til å prestere for å være i posisjon til å betale utbytte til egne aksjonærer. De er også nødt til å prioritere egne midler mer enn selskaper som ikke betaler utbytte. 

Selskapene er hele tiden nødt til å gjøre en vurdering av hvor midlene deres brukes best; Er det mest hensiktsmessig å investere overskuddet videre i selskapet, eller bør dette overskuddet betales ut til aksjonærene? Uavhengig av hvilket valg selskapets ledelse og generalforsamling lander på, må valget være velbegrunnet og veloverveid. Denne planleggingen fra bedriftens side vil mange mene gir bedre beslutninger. 

Gjenspeiler bedriftens prestasjon

Selskaper som betaler utbytte, baserer dette på hvor bra de faktisk gjør det økonomisk. Dersom de gjør det dårlig vil utbyttet være mindre, mens gjør de det bra, er det større.

Kursutviklingen på en aksje bestemmes også av hvor bra selskapet presterer økonomisk. Men den er også avhengig av hvor populær aksjen er i markedet. Plutselig kan det komme en kraftig popularitetsbølge rundt en aksje, eller så kan den plutselig bli upopulær. Dette kan påvirke en aksjekurs, men har langt mindre å si for selskapets valg om å betale utbytte.

Fordelen er dermed at du er sikret at betalingen din faktisk reflekterer hvor bra selskapet gjør det økonomisk.

Vanlige spørsmål om svar

Hva kjennetegner utbytteaksjer?

Det kan være mange forskjellige typer selskaper som ønsker å betale utbytte. En fellesnevner for disse er likevel at mange befinner seg i relativt tradisjonelle bransjer. Disse kjennetegnes ofte av de har en begrenset årlig vekst, ofte på noen prosentpoeng.

Grunnen til at disse selskapene ofte betaler ut utbytte er at behovet for å investere nytt er relativt sett mindre enn hos andre selskaper. De er ikke ute etter å konstant fornye alle eiendeler, eller ekspandere til nye kunder eller land. Da er ikke behovet for pengene selskapet får fra overskuddet like stort. Dermed kan de lettere betale ut dette til eierne. 

Disse selskapene vil i tillegg ha en ganske sikker inntekt, og resultatet vil ikke variere voldsomt fra år til år. Selskapene kan være lite avhengige av økonomien ellers, og det er klart hvem som er selskapets konkurrenter. Da blir det enklere for selskapene å budsjettere for det planlagte overskuddet, og også å love bort utbytte fra driften.

Et eksempel på et slikt selskap i Norge kan være Orkla. Selskapet driver i matvarebransjen, og produserer derfor varer som alle i Norge trenger, uavhengig av hvordan det går med økonomien. Konkurranselandskapet er også relativt kjent; aktørene endrer seg som regel ikke voldsomt fra år til år. 

Hvem betaler ikke utbytte?

Det er mange forskjellige selskaper som ikke betaler ut utbytte, og disse kan komme fra mange ulike bransjer. Det er derimot noen bransjer der du kan være relativt sikker på at det ikke er utbytteaksjer du kjøper.

Selskaper i vekst og gjerne nyoppstartede selskaper vil som regel ikke betale ut utbytte. Grunnen til dette er at disse selskapene er i en fase der de ønsker å konsentrere midlene sine mot å utvide virksomheten. Dette kan inkludere å ansette flere mennesker, eller å opprette kontorer i andre land. Alt dette koster penger, og selskapene vil derfor bruke overskuddene sine til disse formålene, heller enn å betale ut penger til aksjonærene, som utbytteaksjer

En annen grunn til at slike selskaper ikke betaler ut utbytte er rett og slett at de ikke har noe overskudd å betale utbytte av. Mange selskaper prioriterer i tidlig fase å prioritere vekst fremfor overskudd. I denne perioden bruker disse selskapene mer penger enn de tjener, og er avhengig av penger fra investorer for å opprettholde aktivitetene sine. Tanken er at når selskapene blir større, vil overskuddet også komme etterhvert. 

Dette gjelder ikke nødvendigvis bare nyoppstartede selskaper. Mange store selskaper på børsene har negative driftsresultater, som betyr at de bruker mer penger på å levere tjenestene sine enn det de tjener fra kundene. Disse selskapene har derfor ikke noe utbytte de kan betale ut, og er som regel ikke utbytteaksjer.

På grunn av at aksjonærene mener at de kan tjene mye penger i fremtiden, kan derimot fremdeles aksjekursen være stigende. Eksempler på slike selskaper er Tesla og Spotify.