Kjøpe Amerikanske aksjer

Amerikanske aksjer byr på unike muligheter for norske investorer. Her tar vi en nærmere titt på det amerikanske aksjemarkedet, og hva som gjør det unikt sammenlignet med norske forhold.

USA er kjent for å ha verdens største kapitalmarked. Det er hjemlandet til giganter som Alphabet (Google), Apple, Amazon, Facebook og en rekke andre tungvektere. Av den grunn ønsker mange norske investorer eksponering mot amerikanske aksjer, noe denne guiden vil gå nærmere inn på.

Å kjøpe amerikanske aksjer er relativt enkelt, men det er noen snubletråder du burde være oppmerksom på underveis.

Hvordan kjøpe amerikanske aksjer

Steg 1: Velg hvilke amerikanske aksjer du ønsker å kjøpe. Det finnes tusenvis av alternativer å velge mellom, inkludert ETF’er, indeksfond, REIT og lignende.

Steg 2: Begynn med å velge en megler. Det lønner seg oftest å kjøpe amerikanske aksjer via en CFD-megler uten kurtasje, slik som Skilling. Det betyr enkelt forklart at du slipper å betale gebyrer til megleren hver gang du handler (både kjøper og selger en amerikansk aksje).

Hovedutfordringen med å bruke norske nettmeglere til å handle amerikanske aksjer er den høye kurtasjen de tar for å handle med amerikanske børser. Kurtasjen er det gebyret nettmegleren din tar per handel du gjennomfører med en aksje. Det er ikke uvanlig å måtte betale alt fra 80 til 120 kroner per handel hos norske meglere. Skal du handle amerikanske aksjer i større kvantum vil det føre til betydelige ekstrakostnader.

Disse høye gebyrene gjør at mange vegrer seg for å handle amerikanske aksjer. Det trenger likevel ikke være en automatikk i at handel med amerikanske aksjer gir uhåndterbare gebyrer. Heldigvis finnes det noen nettmeglere som har gjort prosessen enklere, og derfor kan ta lavere kostnader.

Les mer: Hvordan kjøpe aksjer – steg for steg

Økt interesse for amerikanske aksjer i Norge

Med en generell økt interesse for investeringer i Norge ser vi også stadig flere nordmenn som ønsker å kjøpe seg inn i det amerikanske aksjemarkedet. Årsaken til at det er blitt såpass populært skal vi gå gjennom i denne artikkelen.

Sammenligning av New York Stock Exchange og Oslo Børs

Når vi diskuterer amerikanske aksjer sikter vil til de som er børsnotert innad i USA. Det spiller ingen rolle hvorvidt de opererer internasjonalt, eller hvilken amerikansk børs de er notert hos.

Den mest populære børsen, som huser de fleste av de kjente amerikanske aksjene, er New York-børsen (NYSE). Børsen har tilholdssted på Wall Street, kjent som senteret for internasjonal finans.

Mellom Oslo børs og Wall Street er det store forskjeller i utvalget av aksjer. På Oslo Børs vil du i hovedsak kunne handle norske aksjer, med hovedsete i Norge. Her finnes det riktignok unntak, slik som Frontline. Selskapet er rent teknisk registrert i Bermuda, men står listet på Oslo Børs ettersom børsen tiltrekker seg mye kapital innen maritime næringer.

På New York Stock Exchange (NYSE) kan du derimot handle et langt større spekter av aksjer, og kjøpe deg inn i verdens ledende selskaper innenfor teknologi, farmasi, industri og transport. Videre i artikkelen skal vi snakke litt mer om hvilke typer selskaper og bransjer du får tilgang til ved å handle i det amerikanske aksjemarkedet.

Les mer: Hvordan kjøpe FAANG aksjer

Andre amerikanske børser

Selv om New York Stock Exchange er den klart største børsen i USA, er det også andre amerikanske børser utenfor New York man kan bruke til å handle aksjer. Disse vil ha et mer begrenset utvalg av verdipapirer enn NYSE. Det inkluderer eksempelvis Boston Stock Exchange (BSE), Chicago Stock Exchange (CSE) og National Stock Exchange (NSE). 

Etter NYSE er Nasdaq den mest kjente børsen hvor amerikanske aksjer står oppført. Denne er sentrert på teknologi og inkluderer kjente navn som Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) og Microsoft (MSFT).

Hvorfor velge amerikanske aksjer?

Fordelen med å investere i amerikanske aksjer kan deles opp i 3 hovedkategorier:

  1. Svært likvid marked. Som verdens største kapitalmarked er amerikanske aksjer svært likvide og enkle å omsette.
  2. Diversifisering av risiko: Lar deg diversifisere vekk fra Oslo Børs, som er tungt “giret” mot olje, fisk, shipping og andre maritime næringer.
  3. Delta i såkalte IPO’er (kjøp deg inn i amerikanske aksjer før de går live på børsen).

Jeg vil her snakke om teknologiselskaper, produsenter og klassiske industriselskaper. 

Tungvektere innen teknologi

Blant de mest kjente amerikanske aksjene finner vi:

1. Meta, som eier sosiale medier som Facebook, Instagram og Whatsapp.
2. Amazon, som driver verdens største plattform for netthandel,
3. Alphabet, mest kjent for å eie søkemotoren Google
4. Microsoft, som produserer programvare, maskinvare (xbox) og en rekke andre produkter og tjenester.

Få sektorer har kunnet vise til en like sterk vekst som den amerikanske IT-sektoren de siste 10 årene. Mange av de største tech-selskapene på det amerikanske aksjemarkedet har hatt en eventyrlig kursutvikling, drevet frem av innovasjon og nytenkning.

Google og Amazon er eksempler på selskaper som ved hjelp av innovasjon har klart å karve ut nye nettbaserte markeder, og i prosessen skapt milliardverdier for aksjonærene. Bare de siste fem årene har aksjekursen steget med henholdsvis cirka 260 og 350 prosent. 

I tillegg til de to ovennevnte er Facebook og Microsoft av de virkelig store teknologiselskapene når man snakker om amerikanske aksjer. Det viser hvilke muligheter som finnes for de som ønsker å kjøpe amerikanske aksjer som en del av porteføljen sin.

I tillegg til disse selskapene som allerede har vokst seg store, er det mulig å investere i amerikanske teknologiselskaper med lignende vekstpotensial. Det er mange amerikanske teknologiselskaper som har potensiale til å vokse raskt i tiden fremover. Om man er heldig kan man kanskje komme tidlig med på eventyret, og kjøpe seg inn i et amerikansk aksjeselskap før kursen tar av. 

Produksjonsselskaper – Tesla og Apple

I tillegg til de rene teknologiaksjene, er det flere selskaper som bruker ny teknologi til å utvikle nye og enormt populære produkter. Tesla og Apple er relevante eksempler du finner på amerikanske børser.

Dette er selskaper som produserer alt fra elektriske biler til mobiltelefoner, programvare og solcellepaneler. De har utviklet teknologiske nyvinninger innenfor hver sin bransje, henholdsvis telefonbransjen og bilbransjen. De populære produktene har gjort dem til verdensledende innenfor sine respektive bransjer. Tesla passerte nylig 1000 milliarder dollar i børsverdi, og verdien på disse selskapene er nå henholdsvis 1008 og 2880 milliarder dollar. 

Muligheten til å investere i slike selskaper kan virke forlokkende for mange nordmenn. Ikke bare har aksjekursen til selskapene historisk vært svært god, men de produserer også varer som er etterspurt i hele verden. Dette er med på å gi aksjene en viss ekstra trygghet når man ønsker å investere. 

Legemiddelselskaper

Det amerikanske aksjemarkedet er også ledende innen legemiddelproduksjon og farmasi. Her finner man store selskaper som Pfizer og Moderne, som begge dominererer produksjonen av Covid-vaksiner.

Oppsummering

Oppsummert kan man si at fordelen med de fem nevnte selskapene er at de har hatt, eller har, et solid potensiale for videre vekst. I tillegg bør det påpekes at flere amerikanske aksjer har en stor såkalt “moat”; et amerikansk uttrykk som betyr “vollgrav”. Det betyr at det er vanskelig for mindre selskaper å konkurrere mot de på grunn av deres dominerende markedskontroll.

Som investor kan det derfor vært lurt å diversifisere risiko ved å investere i større amerikanske aksjer, særlig hvis man tenker langsiktig.