daytrading

Daytrading – Stor guide

Daytrading er en unik og kontroversiell form for å investere. Målet er å hente ut gevinster i løpet av korte tidsperioder, ofte drevet av markedsnyheter og forventede kurssvingninger.

En gjennomsnittlig investor vil ofte investere med en tidshorisont på minst 5 til 10 år. En daytrader søker derimot etter rask profitt, gjerne innenfor noen få timer eller dager.

I denne guiden finner du detaljert informasjon om daytrading. Du vil blant annet kunne lese mer om:

  • Hvor det lønner seg å handle
  • Hvordan daytrading fungerer i praksis
  • Hvorfor daytrading har blitt populært
  • Fordeler og ulemper med daytrading målt i risiko

Viktig: Daytrading er ikke kun knyttet til aksjer. Det kan også forekomme innen andre typer verdipapirer, slik som opsjoner, kryptovaluta, ETF-er, swaps etc.

Hvor er det billigst med daytrading?

Steg nummer 1 er å finne en megler med lav kurtasje. Norske meglere krever ofte skyhøye gebyrer og kun et lite antall tilbyr kurtasjefri handel. En av disse ser du her:

BILLIGST
✔ Ingen kurtasje (gebyr per handel)
✔ 800 norske og internasjonale aksjer
✔ Registrert hos Finanstilsynet
✔ Lar deg kopiere de beste traderne

Du riskerer din kapital. Andre gebyrer kan påløpe. For mer info, besøk: etoro.com/trading/fees.

Ulønnsomt med høye gebyrer

Det er tilnærmet umulig å tjene penger på daytrading hvis du benytter en megler med høye gebyrer per handel. I Norge kan det typisk koste et sted mellom 80 til 100 kroner per kjøp og salg (som minstebeløp i kurtasje).

Daytrading krever at man kjøper og selger verdipapirer hyppig. Derfor er det også svært viktig at gebyrene holdes så lave som mulig.

Et godt alternativ er å benytte en platform uten kurtasje. Her ser du to populære alternativ.

Hvordan fungerer daytrading?

Verdien på investeringer utvikler seg enten i positiv eller negativ retning i løpet av lengre perioder. Men også på én og samme dag kan det være store svingninger.

Ett eksempel så vi når Russland invaderte Ukraina tidligere i år. ETF-er knyttet til korn og hveteproduksjon steg i været. Det skyldtes at landene er store kornprodusenter, og at krigen vil føre til en generell mangel på hvete i internasjonale markeder.

Dette er et godt eksempel på situasjoner hvor daytradere kan velge å inngå større posisjoner i kornmarkedet, i takt med forventede prisutslag.

Men til forskjell fra “vanlige” investorer, vil ikke en daytrader sitte i posisjonen over lang tid. De kan godt strekke seg til noen dagers eksponering, men vil oftest være inne og ute av investeringer i løpet av én dag.

Det er derfor de kortsiktige endringene i markedet som er viktig for disse investorene. Mens andre som handler aksjer har et mer langsiktig perspektiv på handelen, tenker daytraderen kun på hvordan kursen skal endre seg akkurat i dag. Daytradere handler deretter for å maksimere egen profitt.

Utvikling av daytrading

Selv om daytrading ikke er et helt nytt fenomen, er det først i det siste at nordmenn i større grad har begynt å spekulere i daytrading. Mens dette tidligere var forbeholdt profesjonelle aksjemeglere, er det nå flere og flere som ønsker å investere på denne måten.

Det finnes flere årsaker til at daytrading har økt i popularitet. Det inkluderer blant annet:

  • Tilgangen til å handle verdipapirer uten kurtasje
  • En “demokratisering” av data. F.eks bruken av Twitter for å følge markedssignaler i nåtid
  • Mer medieprat om såkalte meme-aksjer og lignende.

I tillegg må dagens rentenivå bære en del av ansvaret. Setter man pengene i banken kan man forvente en negativ realavkastning. Altså, bankens renter er lavere enn inflasjonen. Som et alternativ setter nordmenn pengene i aksjer, og blant disse velger noen å begynne med daytrading.

Den andre helt sentrale årsaken til at daytrading er blitt mer populært er at det er blitt langt enklere å handle aksjer enn tidligere. Fremveksten av internett, og en tilsvarende fremvekst av plattformer for å handle aksjer på nettet, har gjort prosessen både enklere og billigere. Det at det har kommet nettmeglere som tar svært lave kommisjoner per handel har også hjulpet enormt for utviklingen av daytrading.

Om det ikke var mulig å handle aksjene raskt på nett, ville daytrading for en vanlig person som ikke var på børsen vært umulig. Om du tenkte at en aksje kom til å stige voldsomt en dag, ville du som daytrader vært interessert i å kjøpe aksjen på dagen.

Men om det tok flere dager å kjøpe aksjen ville ikke dette være noe poeng. Aksjekursen ville ha utviklet seg så mye fra da du ønsket å kjøpe aksjen til du hadde realisert kjøpet at momentumet ved daytradingen hadde forsvunnet.

Selv om daytrading nå er mulig for vanlige personer er det stort sett profesjonelle investorer med høy kapital og inngående kunnskap om aksjemarkedet som tjener de største pengene.

Markedet har endret seg

Den siste årsaken til at daytrading har utviklet seg så mye er altså at vi har sett flere eksempler på aksjer som beveger seg voldsomt på bare én dag. Ett eksempel er gamstop aksjen, som hadde en vanvittig prisstigning på kort tid, drevet frem av daytradere og amatør-investorer.

Prisstingningen var langt over de villeste kursmålene analytikerne kunne forestille seg. Etter dette fulgte en periode med voldsomme kursendringer, både fall og økninger. Verdiene krympet voldsomt, før de igjen nådde et toppunkt. Ved å klare å trade denne aksjen riktig, kunne man som investor tjene en formue. Å ha pengene sine i aksjen, men uten å følge med på kursutviklingen ble derimot umulig. 

I tillegg til noen aksjer, ser man andre verdier som også kan endre pris raskt på svært kort tid. Et eksempel på dette er kryptovaluta, der mange valutaer er svært volatile i utviklingen. Dette åpner opp for daytrading, selv om mange også ser på kryptovaluta som en langsiktig investering.

Som et eksempel: En beskjed fra Elon Musk på den sosiale nettplattformen Twitter kan fundamentalt endre kursen på kryptovalutaer, noe både Dogecoin og Bitcoin har fått merke. Slike endringer kan en daytrader benytte seg av.  

Daytrading vs. vanlig aksjehandel

  • Daytrading: Opptatt av markedsnyheter som kan føre til kortsiktige kursutslag. Hyppige handler innenfor korte tidsperioder.
  • Vanlig aksjeinvestorer: Investerer i selskapers fundamentale verdi over lengre tidsperioder. Bryr seg ikke om kortsiktige kurssvingninger.

Du må likevel sitte på mye kunnskap som daytrader. Det er viktig å forstå hvordan markedet fungerer og ha en god kunnskap om aksjemarkedet for å vite hvilke effekter som gjør at den aksje går opp eller ned. 

Hvilke signaler du handler på

En veldig vanlig måte å daytrade på, er ved å reagere på ulike nyheter som påvirker kursene i markedet. De nevnte tweetene til Elon Musk er et banalt og tydelig eksempel på dette, men det finnes også andre mer konvensjonelle nyheter som daytradere benytter seg av.

Dette kan for eksempel være nyheter knyttet spesifikt til et selskap, som vil påvirke kursen deres positivt. Et nylig eksempel var da Pfizer fikk godkjent sin BioN-Tech Pfizer vaksine av myndighetene. Dette betydde ekstreme inntekter for Pfizer i fremtiden, og nyheten påvirket selvfølgelig aksjekursen positivt.

En daytrader kunne ha fulgt dette nøye, og lett etter oppdateringer på sosiale medier, for eksempel via Tweetdeck.

Det finnes også makroøkonomiske nyheter som kan påvirke aksjekursen til ulike selskaper. Eksempler på dette er nyheter om renteendringer, som kan påvirke ulike selskaper forskjellig. 

I tillegg til handel via nyheter, finnes det også andre måter å daytrade på. To populære måter er såkalt scalping og arbitrasjehandel.

Ved scalping ønsker du å tjene penger på små endringer i aksjekursen i løpet av en dag. Ved arbitrasje utnytter du at noe er priset forskjellig i to markeder. Kursen på en vare eller aksje skal i et fritt marked alltid være lik uavhengig av hvor du kjøper og selger den, men dette stemmer ikke alltid. Da kan man tjene penger på å kjøpe en vare i ett marked og rett etterpå selge samme vare i et annet marked for en høyere pris.  

Bør du daytrade?

Nå som vi har gitt en kort innføring i hvordan daytrading fungerer, vil vi forsøke å besvare det spørsmålet du mest sannsynlig sitter igjen med akkurat nå: Bør jeg daytrade?

Før du går inn i daytrading er det viktig å vite at det er høy risiko knyttet til praksisen. Store prisendringer kan føre til at du kan tape mye penger over en kort tidsperiode. Dette har vi sett mange eksempler på ved vanlig aksjehandel, og er kanskje spesielt tydelig ved daytrading av aksjer som Gamestop eller kryptovaluta. Selv om man hører mye om daytradere som har tjent store penger på egen praksis, er det tilsvarende mange som sitter igjen med tap.

Selvfølgelig vil den høye risikoen også bety at det er mulig å tjene store penger. Siden høy risiko som regel er forbundet med en tilsvarende høy potensiell avkastning, kan dette være en fordel for noen.

Er du en risikosøkende person (eller har råd til å tape penger), vil du nok være tiltrukket av en mulighet for både høye tap og høye gevinster. For de fleste vil det ikke lønne seg å begynne med daytrading. Unntaket er de som besitter dyp kunnskap om markedet og risikoanalyse.

Kapitalkrav og margin

Denne tilhørende risikoen betyr også at å daytrade krever en tilgang til en viss mengde kapital. Om du kun har sparepenger du er helt avhengig av for å overleve, vil det være en dårlig idé å bruke disse til å daytrade. Da kan du sitte igjen med store problemer dersom disse pengene går tapt.

Siden mange daytradere også handler på marginer, vil en større mengde kapital også bety en større gevinst. Dette gjelder forøvrig alle typer investeringer, men er spesielt viktig for daytraderen. Siden denne personen ofte vil sitte igjen med noen prosents gevinst om han eller hun treffer riktig på en endring i aksjekursen i løpet av en dag, er daytraderen gjerne avhengig av å ha investert et stort beløp. Om en aksje daytraderen investerte i endrer seg 2% den dagen daytraderen handlet vil han eller hun ha tjent to kroner om investeringen var  100 kroner (100*0,02) og 20 000 kroner om investeringen var en million (1 000 000*0,02). 

En annen ting du er helt avhengig av å være klar over før du begynner med daytrading er at det krever veldig mye kunnskap om aksjehandel for at man skal kunne drive dette effektivt. Grunnene til dette er mange.

Blant annet er det jo helt avgjørende å kjenne ting som nyheter og det som skjer i aksjemarkedet i løpet av en dag kan komme til å påvirke aksjekursen. I tillegg bør du helst ha kunnskap om mer sofistikerte instrumenter og de metodene mange daytradere benytter seg av for å tjene penger på daglige kursendringer. 

Høy risiko

Den kanskje viktigste årsaken til å vurdere en annen måte å trade på er likevel den forventede avkastningen over tid. Vi har tidligere brukt indeksutviklingen, den gjennomsnittlige utviklingen i aksjemarkedet over tid, som et sammenligningsgrunnlag for hvor lønnsomt det er å drive med en type aksjehandel. Også ved daytrading viser det seg at en gjennomsnittlig daytrader vil ha en gjennomsnittlig avkastning som er lavere enn indeksen i et marked. 

Les også: Hvorfor de fleste taper på online -daytrading

Det betyr at dersom du setter pengene dine i et indeksfond, vil du mest sannsynlig motta en høyere avkastning enn dersom du aktivt daytrader. Dette betyr at selv mange profesjonelle daytradere, som har dette som yrke, hadde vært bedre tjent med å sette pengene sine i et indeksfond. 

For å konkludere vil vi verken fraråde eller anbefale noen å drive aktivt med daytrading. Alt avhenger av din egen kunnskap, risikovilje og forståelse av hvordan informasjon burde innhentes.