daytrading

Daytrading – Stor guide

Daytrading er en unik og for noen en kontroversiell måte å trade på. Målet er å hente ut (små) gevinster i løpet av korte tidsperioder, ofte drevet av markedsnyheter og / eller forventede kortsiktige kurssvingninger.

En gjennomsnittlig investor vil ofte investere med en tidshorisont på 2-10 år. En daytrader søker derimot typisk etter raske daglige gevinster, gjerne innenfor noen få minutter og timer.

I denne daytrading guiden finner du detaljert informasjon om daytrading. Du vil blant annet kunne lese mer om:

 • Hvor det lønner seg å handle
 • Hvordan daytrading fungerer i praksis
 • Hvorfor daytrading har blitt så populært
 • Fordeler og ulemper med daytrading

Viktig: Daytrading er ikke kun knyttet til aksjer. Det kan gjerne være trading av andre typer verdipapirer, slik som f.eks. valuta, indeks, råvarer, kryptovaluta, ETFer mv.

Hvor er det billigst med daytrading?

Første skritt er å finne en pålitelig megler som samtidig har lave kostnader. Norske tradisjonelle meglere har typisk betydelige høyere kostnader sammenlignet med internasjonale aktører.

ENKLEST & BILLIGST
Beste Daytrading plattform

Beste Daytrading plattform

 • BankID og Konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 1200+ instrumenter
 • Giring opptil X200
 • 3 trading-plattformer
73 - 82 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med disse tilbyderene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko. Investeringer i kryptovaluta er ikke regulert i EU eller Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer kapitalen din.

Daytrading ulønnsomt ved for høye kostnader

Det er tilnærmet umulig å tjene penger på daytrading hvis du benytter en megler med for høye kostnader. Hos Skilling kan du trade i ca. 1200 forskjellige instrumenter til svært gunstige betingelser.

Daytrading innebærer at man kjøper og selger verdipapirer hyppig. Derfor er det svært viktig at trading-kostnadene holdes så lave som mulig.

Et god start er å benytte en plattform uten kurtasje.

Her ser du to populære alternativ:

Vi anbefaler primært det Skandinavisk etablerte meglerhuset Skilling da de er ekstremt godt tilpasset norske tradere. Dette samtidig som de er såpass billige at resultatet fra daytradingen ikke blir nevneverdig påvirket av kostnadene.

Skilling er i tillegg til desidert billigst på kryptovaluta og samtidig veldig godt tilpasset norske tradere med blant annet:

 • BankID registrering
 • Kontovaluta i norske kroner
 • Norsk kundeservice
 • Norske aksjer
 • Kurtasjefritt
 • 60+ kryptovaluta
 • 1000+ instrumenter
 • 4 trading-plattformer/apper
 • TradingView-integrasjon
 • Copy Trading
 • Giring & shorting
Skilling Trader er en brukervennlig tradingplattform som er svært godt tilpasset norske tradere.

eToro er en annen kjent CFD megler med sitt opphav fra Israel. eToro er merkbart dyrere enn Skilling, og samtidig uten mulighet for å åpne konto i norske kroner vil du merke vekslingskostnadene som megleren beregner seg hver gang du setter inn, -eller tar ut penger.

Hvordan fungerer daytrading?

Verdien på investeringer utvikler seg naturlig nok enten i positiv eller negativ retning i løpet av lengre perioder. Men også på én og samme dag kan det isolert sett være ganske store svingninger.

Ett godt eksempel på dette så vi når Russland invaderte Ukraina i 2022. ETFer knyttet til korn og hveteproduksjon steg til kraftig sammen med prisene på olje, gass og de fleste andre råvarer.

Dette er et godt eksempel på situasjoner hvor daytradere kan velge å ta posisjoner i disse markedene i påvente av forventede kursbevegelser.

Men til forskjell fra “vanlige” investorer, vil ikke en daytrader sitte i posisjonen over lang tid. De kan godt strekke seg til noen dagers eksponering, men daytradere vil som oftest være inne og ute av posisjonene sine samme dag.

Det er derfor de kortsiktige svingningene som er viktigst for disse traderne. Mens andre som trader aksjer gjerne har et mer langsiktig perspektiv, tenker daytraderen mest på hvordan kursen vil kunne komme til å endre seg akkurat på dagen i dag.

Daytradere agerer deretter for å maksimere sin egen daglige gevinst.

Utvikling av daytrading

Selv om daytrading ikke er et nytt fenomen, er det først i de senere år at nordmenn i for alvor grad har begynt å spekulere via daytrading. Mens dette tidligere typisk var forbeholdt mer profesjonelle investorer, er det nå flere og flere som ønsker å investere på denne måten.

Det finnes flere årsaker til at daytrading har økt i popularitet. Dette inkluderer blant annet:

 • Tilgangen til å trade globale verdipapirer med historisk lave kostnader
 • Lettere tilgang på informasjon (Twitter og andre SoMe)
 • Fremveksten av kryptovaluta som aktivaklasse

I tillegg kan nok den senere tids historisk lave rentenivå tilskrives noe av årsaken til at daytrading har blitt såpass populært.

Setter man pengene i banken har man den senere tid i praksis kunnet forvente en negativ realavkastning. Altså, bankens renter er lavere enn den faktiske inflasjonen. Som et alternativ velger da stadig flere å sette pengene i aksjer og andre aktivaklasser, hvorav mange av disse igjen da velger daytrading.

En annen årsak til at daytrading er blitt mye mere populært er at det er blitt mye billigere og enklere å handle aksjer og andre verdipapirer enn tidligere. Fremveksten av internett, og en tilsvarende fremvekst av ekstremt brukervennlige trading-plattformer for å handle aksjer på nett har gjort at mange flere nå begynner å trade.

Det at noen nettmeglere i dag opererer med svært lave kostnader har selvsagt også bidratt til den økte daytrading populariteten.

Om det ikke var mulig å handle raskt på nett, ville daytrading for en vanlig person i praksis vært helt utenkelig.

Markedet har endret seg

Enda en årsak til at daytrading har utviklet seg så mye den senere tid er også at vi har sett flere eksempler på aksjer som beveger seg voldsomt på bare én dag. Ett eksempel er gamestop aksjen, som hadde en vanvittig kursoppgang på veldig kort tid, i stor grad drevet frem av daytradere og amatør-investorer.

Kursutviklingen var langt over de villeste kursmålene analytikere hadde kunnet forestille seg.

Etter dette fulgte en periode med voldsomme kursbevegelser. Ved å trade denne typen aksjer riktig, kunne mange daytradere tjene enormt med penger.

Også kryptovaluta, der mange kryptovalutaer er svært volatile åpner opp for gode gevinstmuligheter for daytradere.

Eksempel: Tweets fra Elon Musk har vi sett at fundamentalt kan endre kursen på enkelte kryptovalutaer, noe både Dogecoin og Bitcoin har fått merke den senere tid. Slike svingninger kan være en daytraders drøm om man evner å utnytte disse til sin fordel.  

Daytrading vs vanlig aksjehandel

Daytrading: Opptatt av markedsnyheter som kan føre til kortsiktige kursutslag. Hyppige handler innenfor korte tidsperioder.

Vanlig aksjeinvestorer: Investerer i langt større grad i selskapers fundamentale verdi over lengre tidsperioder. Bryr seg ikke nevneverdig om kortsiktige kursbevegelser

Hvilke signaler du handler på

En veldig vanlig måte å daytrade på, er ved å reagere på ulike markedsnyheter som typisk påvirker kursene i markedet. De nevnte tweetene til Elon Musk er et banalt men like fullt  tydelig eksempel på dette, men det finnes også andre langt mer konvensjonelle nyheter som daytradere gjerne benytter seg av.

Dette kan for eksempel være spesifikke nyheter knyttet enkeltselskap som typisk påvirker kursutviklingen i det korte bildet.

I tillegg til trading på nyhetsoppslag finnes det også flere andre måter å daytrade på. To populære måter er såkalt scalping og / eller arbitrasjehandel.

Ved scalping søker man å tjene penger på små endringer i aksjekursen i løpet av en dag. Ved arbitrasje utnytter du at noe er priset forskjellig i to forskjellige markeder. Eksempelvis skal kursen på en aksje som i et fritt marked teoretisk alltid vil være lik uavhengig av hvor du kjøper og selger aksjen i praksis kunne variere til en slik grad at det kan lønne seg å kjøpe aksjen i ett marked, for så å selge samme aksje i et annet marked for en marginalt høyere pris.  

Bør du daytrade?

Nå som vi har gitt en kort innføring i hvordan daytrading fungerer, vil vi forsøke å besvare det spørsmålet du mest sannsynlig sitter igjen med akkurat nå: Bør jeg daytrade?

Før du går i gang med daytrading er det viktig å vite at det gjerne er høy risiko knyttet til daytrading. Store kursendringer kan føre til at du raskt kan tape mye penger. Dette har vi sett mange eksempler på ved vanlig aksjehandel, og det er kanskje enda mere tydelig ved daytrading.

Selvfølgelig vil den høye risikoen også bety at det er mulig å tjene store penger. Siden høy risiko gjerne er forbundet med en tilsvarende høy potensiell avkastning.

Er du risikosøkende og, -eller har råd til å tape vil du nok kunne bli tiltrukket av daytrading.

Kapitalkrav og margin

Daytrading krever nødvendigvis tilgang til en viss mengde kapital. Om du kun har midler du er helt avhengig av for å leve, vil det typisk være en dårlig idé å bruke disse til daytrading.

Siden mange daytradere også handler på margin (med giring), vil større mengde tilgjengelig kapital også bety en større potensiell gevinst. Dette gjelder for øvrig alle typer investeringer, men er naturligvis spesielt viktig for daytraderen.

Dette da daytraderne gjerne sitter igjen med ‘bare’ noen få prosent gevinst om de treffer riktig i løpet av en dag med trading. Mange daytradere er derfor avhengige av å trade med et relativt sett stort beløp.

Høy risiko

Den kanskje viktigste årsaken til å vurdere en annen måte å trade på er likevel den forventede avkastningen over tid. Vi har tidligere sett på indeksutviklingen (den gjennomsnittlige utviklingen i aksjemarkedet over tid) som et sammenligningsgrunnlag for hvor lønnsomt det er å drive med daytrading.

Det viser seg da at ofte vil en gjennomsnittlig daytrader kunne få en avkastning som gjerne er lavere enn utviklingen til markedsindeksen over tid…

Les også: Hvorfor de fleste taper på online -daytrading

For å konkludere vil vi verken fraråde eller anbefale noen å drive aktivt med daytrading. Om du lykkes avhenger selvsagt av av din egen risikovilje og markedsforståelse.

ENKLEST & BILLIGST
Beste Daytrading plattform

Beste Daytrading plattform

 • BankID og Konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 1200+ instrumenter
 • Giring opptil X200
 • 3 trading-plattformer
73 - 82 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med disse tilbyderene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko. Investeringer i kryptovaluta er ikke regulert i EU eller Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer kapitalen din.