Beste nettmegler
Beste nettmegler

Beste nettmegler

Riktig valg av nettmegler kan spare deg for store summer, i form av lavere kurtasje per handel. For å finne beste nettmegler i Norge er det særlig tre ting du burde fokusere på.

 1. Hvor mye nettmegleren krever i gebyrer per handel.
 2. Utvalget av verdipapirer.
 3. Brukerflaten og hvorvidt applikasjonen deres er enkel å benytte.

For å starte med det enkle. I Norge kan nettmeglere deles inn i 2 kategorier: Banker som tilbyr verdipapirhandel ved siden av ordinære tjenester og nettmeglere som utelukkende spesialiserer seg innen feltet.

Norske nettmeglere er kjent for å kreve svært høy kurtasje per handel, ofte opp mot 100 kroner per handel. I tillegg ilegger de restriksjoner på kjøpesummene, med minimumsbeløp på alt fra 250 til 500 kroner.

Beste nettmegler for verdipapirhandel

Her kan du lese mer om én nettmegler som ikke krever kurtasje, verken ved kjøp eller salg. Selskapet er blant Europas største nettmeglere og står registrert hos Finanstilsynet.

ENKLEST & BILLIGST
Beste Trading Plattform 2024

Beste Trading Plattform 2024

 • BankID og Konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 1200+ instrumenter
 • Giring opptil X30
 • 1 Mill Euro kontoforsikring
73 - 82 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med disse tilbyderene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko. Investeringer i kryptovaluta er ikke regulert i EU eller Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer kapitalen din.

Nordmenn har investert tungt i verdipapirer de siste årene, særlig i ettertid av pandemien og det påfølgende bullmarkedet. Det førte til økt trafikk hos nettmeglerne. Ser man på gjennomsnittlig avkastning i aksjemarkedet sammenlignet med den renten du kan oppnå i banken, er det enkelt å forstå.

Mens Oslo børs har steget 34 prosent i løpet av ett år (per 23.11.2021), må du lete lenge for å finne en bank som vil gi en lignende avkastning. Med rekordlave renter og høy inflasjon taper man penger ved å sette de i banken sammenlignet med verdipapirmarkedet.

Å investere deler av pengene sine andre steder, som i aksjer, råvarer, fond eller kryptovaluta, vil derfor være et naturlig valg. For å kunne gjøre dette vil man derimot trenge en uavhengig tredjepart som lar deg kjøpe andeler i de ulike investeringsobjektene. For å gjøre dette trenger man en nettmegler som kan behandle ordrene.

Siden nettmeglere er en såpass sentral støttespiller for en investor, bør du gjøre deg godt gjent med hvordan de opererer. Denne guiden har som mål å gi deg en bedre forståelse av hvordan nettmeglere fungerer i praksis, samt hvordan de er regulert. I tillegg vil vi snakke litt om interne forskjeller mellom hver nettmegler.

eToro er en annen kjent megler som kommer fra Israel. Det er en multi-asset-plattform som lar tradere investere i mer enn 5000 eiendeler, ikke bare CFD-er, men også aksjer, råvarer, indekser, ETF-er og forex. Kunder kan kopiere mer erfarne investorer, og det gjør plattformen egnet for nybegynnere så vel som mer erfarne. eToro tilbyr en intuitiv nettbasert handelsplattform og mobilapper for Android- og iOS-enheter. Plattformen tilbyr flere forsknings- og analyseverktøy, inkludert handelssignaler, TradingView-diagrammer, markedsinnsikt, analytikerundersøkelser, live nyhetsfeeds og pedagogiske ressurser.

En klar favoritt
eToro CFD
5.0
Pros:
 • Giring
 • 30+ millioner brukere - 5000+ eiendeler
 • Stort utvalg aksjer
 • ETF-er
 • Krypto-CFD-er
 • Indekser, råvarer og valutaer
 • Gratis demokonto ved registrering
 • Copy trading
Start med eToro

51% eller detaljhandel CFD-kontoer taper penger

Hva er en nettmegler?

Et mellomledd

En nettmegler fungerer som et mellomledd mellom deg, børsen og øvrige aksjonærer.  Nettmegleren samler kjøpere og selgere på én felles plattform, noe som forenkler handelsprosessen.

Det er ikke mulig å kjøpe børsnoterte verdipapirer direkte på egenhånd. Årsakene til dette er mange, men det handler i stor grad om å gi investorer forutsigbare rammer og vern mot markedsmanipulasjon. I tillegg ville det vært svært vanskelig å finne kjøpere eller selgere på egenhånd, samt håndheve kontraktene.

Mer om det praktiske

Når du åpner konto hos en nettmegler vil du registrere en ny konto i eget navn. Det gir deg muligheten til å handle verdipapirer innen ulike kategorier. Handel hos nettmeglere er strengt regulert og du vil måtte oppgi identifikasjon, samt bevise bostedsadresse.

Som en del av prosessen vil du også måtte svare på noen lovpålagte spørsmål relatert til politisk eksponering og AML (hvitvaskingsdirektivet). Gitt at svarene er tilfredsstillende vil kontoen godkjennes, hvorpå du kan handle de kontraktene du ønsker.

Dersom du handler en aksje med stor omløpshastighet, vil kjøpet gå gjennom i løpet av et par sekunder dersom du tilbyr markedspris for produktet. Du kan også legge inn en kjøpsordre under markedspris, men da vil denne ikke gå gjennom med mindre verdien på det du vil selge faller. Dette er fordi selgerne av produktet da heller vil selge til kjøpere som tilbyr markedspris for produktet. 

Komplementære tjenester

Tiden der nettmeglere kunne kreve skyhøy kurtasje er langt forbi. Konkurransen i markedet har hardnet seg til, og nettmeglerne har måttet utvikle flere nye tjenester for å tiltrekke seg kunder. Utover å ekspandere porteføljene med nye aktiva har de også lansert tilleggstjenester. Her ser vi på noen av disse.

Markedsinnsikt

I tillegg til å være rene plattformer for kjøp og salg av verdipapirer kan nettmeglerne bidra med andre tjenester, der den mest vanlige tjenesten er markedsinnsikt. Målet er at kundene skal kunne lese seg opp på ulike tema og få en bredere forståelse av markedet. Det kan være en viktig fordel for ferske investorer som ønsker et bedre beslutningsgrunnlag.

Noen av disse analysene ligger ute for allmennheten, mens andre ligger bak betalingsmurer. Det betyr at du er nødt til å betale ekstra for visse, mer dyptgående analyser. 

Det er verdt å merke seg at man ikke er nødt til å handle verdipapirer hos den nettmegleren som deler tips og innsikt. Selv om du ikke velger å handle hos en nettmegler er det fint mulig å bruke plattformen deres for å lese seg opp på rådene de har om markedet. 

Aksjesparekonto

Et annet populært produkt er sparing i en aksjesparekonto. Dette er relevant dersom du ønsker en mer langsiktig profil på investeringene, og målet er sparing over en lengre periode. 

Fordelen med en slik konto er at du slipper å ta ut gevinst per salg du foretar deg, ved at pengene forblir på aksjesparekontoen. Pengene du i utgangspunktet hadde måttet skatte på, kan derfor brukes til å investere videre, slik at du får avkastning også på denne gevinsten. Ulempene med dette er at pengene må bli stående på konto, noe som betyr at du ikke får hentet ut gevinsten. Det har derfor visse likhetstrekk med en BSU konto.

Verdipapirbelåning

En annen tjeneste nettmeglere kan tilby er verdipapirbelåning også kalt marginhandel. Dette er et tilbud noen nettmeglere har der du tar opp lån i noen investeringer og bruker den porteføljen du har tilgjengelig som sikkerhet. På denne måten kan du investere større summer inn i enkelte kontrakter.

For denne tjenesten vil en nettmegler kreve en rente på marginlånet du benytter deg av. De beste nettmeglerne kjennetegnes ved at de krever en lav rente på marginhandel.

Den innbetalte renten vil da være nettmeglerens gevinst ved å la deg handle på kreditt. Siden du kan stille med sikkerhet i egen aksjeportefølje, vil sannsynligheten for mislighold være relativt lav for megleren. 

Marginhandel tillater deg å geare investeringene dine. Du får investert mer i en enkeltkontrakt, noe som øker eksponeringen. Fordelen er at det gir deg større oppside hvis kursen stiger. Til gjengjeld risikerer du å tape mer penger hvis kursen går mot deg. Om kurser derimot ville synke vil nedsiden være langt større, siden du også taper de pengene som var belånt. 

Følge investorer

I tillegg til å dele markedsinnsikt kan noen netthandelsplattformer tilby mulighet til å følge andre investorer. Dersom du er usikker på egen investeringsstrategi, kan du følge mer rutinerte investorer for å se hvordan de velger å investere egne midler.

Ved å gjøre dette får du en fullstendig oversikt over deres portefølje og investeringer. Ved å følge andre investorer kan du få en bedre forståelse av markedet.

Speile investeringer

Noen tjenester, som eToro, lar deg til og med speile investeringene til andre aktører i markedet. Det betyr at dersom du velger å speile en investor, vil du kunne gjøre nøyaktig de samme handlene som denne personen, justert etter porteføljens størrelse.

Da vil din avkastning være lik avkastningen til din speilede investor. Når deres portefølje går opp, vil din gjøre det samme. Når den går ned, vil også du tape penger.

ENKLEST & BILLIGST
Beste Trading Plattform 2024

Beste Trading Plattform 2024

 • BankID og Konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 1200+ instrumenter
 • Giring opptil X30
 • 1 Mill Euro kontoforsikring
73 - 82 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med disse tilbyderene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko. Investeringer i kryptovaluta er ikke regulert i EU eller Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer kapitalen din.