Hvordan kjøpe aksjer

Hvordan kjøpe aksjer

Den enkleste måten å kjøpe aksjer er for folk flest via en nettmegler. Utfordringen er å finne en megler som passer for deg, og din type aksje-trading.

En megler med lav kurtasje per aksjehandel, som samtidig er trygg og som har det utvalget av instrumenter som du ønsker å trade.

Riktig valg av aksjemegler kan spare deg for mye penger, avhengig av hvor ofte du handler. I denne artikkelen vil vi ta for oss hvordan du kan kjøpe aksjer i Norge på en effektiv og billig måte.

Steg-for-steg (oppsummert):

 • Velg en aksje / CFD-megler
 • Velg de aksjene du vil kjøpe
 • Velg antall aksjer og ordretype

1. Velg en aksjemegler

Det finnes noen meglere som lar deg kjøpe og selge aksjer uten noen form for kurtasje eller gebyrer. Nedenfor kan du lese mer om to meglere som har vokst raskt i Norge de siste årene. De har begge de riktige tillatelsene fra det norske finanstilsynet, og er underlagt europeisk regulering da de har verdipapirkonsesjon utstedt av finanstilsyn utenfor Norge.

eToro er en annen kjent megler som kommer fra Israel. Det er en multi-asset-plattform som lar tradere investere i mer enn 5000 eiendeler, ikke bare CFD-er, men også aksjer, råvarer, indekser, ETF-er og forex. Kunder kan kopiere mer erfarne investorer, og det gjør plattformen egnet for nybegynnere så vel som mer erfarne. eToro tilbyr en intuitiv nettbasert handelsplattform og mobilapper for Android- og iOS-enheter. Plattformen tilbyr flere forsknings- og analyseverktøy, inkludert handelssignaler, TradingView-diagrammer, markedsinnsikt, analytikerundersøkelser, live nyhetsfeeds og pedagogiske ressurser.

En klar favoritt
eToro CFD
5.0
Pros:
 • Giring
 • 30+ millioner brukere - 5000+ eiendeler
 • Stort utvalg aksjer
 • ETF-er
 • Krypto-CFD-er
 • Indekser, råvarer og valutaer
 • Gratis demokonto ved registrering
 • Copy trading
Start med eToro

51% eller detaljhandel CFD-kontoer taper penger

Vårt andre foretrukne alternativ er Skilling. Skilling er en prisvinnende nordisk nettmegler som virkelig har markert seg de senere årene.Til forskjell fra norske banker krever Skilling ingen kurtasje ved norsk. eller internasjonal aksjehandel

Skilling er ekstremt konkurransedyktig mhp kostnader, og veldig godt tilpasset norske kunder med kontoåpning med norsk BankID, enkle innskudd og raske uttak. Andre nøkkelegenskaper som gjør at vi foretrekker Skilling er:

 • Trading konto i norske kroner
 • Norsk kundeservice
 • Norske Aksjer
 • 3 Trading-plattformer
 • Mulig med ugiret konto

Summen av dette gjør Skilling til en suveren CFD-megler som fungerer like godt for amatører som for profesjonelle.

Skilling har også en copytrading løsning som gjør at du atomatisk kan kopiere mer enn 1000 andre tradingstrategier fra andre tradere og få samme avkastning som disse.

Alternativ nr 2 er eToro som har en veldig brukervennlig plattform, men med en delhøyere kostnader enn Skilling. En ulempe med eToro er at de ikke har muligheten til å la deg åpne konto i norske kroner. Norske kroner (NOK) vil automatisk veksles om til USD, EUR eller GBP med merkbare vekslingsgebyrer hver gang du setter inn, -og / eller tar penger ut. I tillegg krever de også et lite uttaksgebyr ved uttak.

Kjøp bitcoin

2. Bestem hvilke aksjer du ønsker å kjøpe

Hvilke aksjer det lønner seg å kjøpe vil avhenge av formålet ditt med investeringen.

Er målet pensjonssparing, eller søker du kortsiktig gevinst gjennom daytrading? Privatpersoner i Norge som trader med aksjer gjør typisk dette det som en kombinasjon av langsiktig investering og, -eller aktiv trading. Det ene utelukker på ingen måte det andre her…

Historisk sett har aksjemarkedet levert solid avkastning over tid. Da snakker vi om perioder over flere år, hvor kortsiktige markedssvingninger relativt sett får mindre å si.

Mange velger å kjøpe såkalte verdiaksjer (ofte referert til som Blue Chip aksjer). Dette er store og stabile selskaper som typisk leverer gode resultater over tid, og gjerne med solid vekst.

Du har sikkert hørt om den legendariske investoren Warren Buffet, som er kjent som en av verdens beste aksjeplukkere. Buffet sin strategi kan vanskelig oppsummeres i én paragraf, men grunnprinsippet er såkalt value investing:

Selskapet bør ha et dyktig lederskap, god avkastning på kapital og være fornuftig priset. Kjøp aksjer med et solid fundament og ignorer daglige kurssvingninger.

Buffet snakker gjerne om Mr. Market. Dette som en illustrasjon på kortsiktige spekulanter som ofte ikke tenker over den fundamentale verdien av et selskap.

Typiske eksempler på verdiaksjer kan være selskaper som f.eks; Equinor, DNB, Orkla, Google (Alphabet), Apple og Microsoft.

Grunnregelen er som følger: Diversifiser risiko på tvers av flere selskaper. Kjøp solide aksjer til det du vurderer som en akseptabel pris og studer hvert selskap nøye på forhånd.

Samtidig bør du ikke utelukkende ha penger i aksjer, men også diversifisere med andre aktivaklasser, samt sitte med noe kontanter. Dersom markedet skulle falle markant kan du da benytte kontantene til kjøpe ‘billige’ aksjer.

Nedsiden er at kontantene taper noe av sin verdi over tid på grunn av den løpende inflasjonen. Som en del av strategien din kan det også være smart å kjøpe utbytteaksjer. Dette er aksjer som regelmessig betaler et utbytte til eierne.

3. Velg hvor mange aksjer du vil kjøpe

Hvor mange aksjer du burde kjøpe avhenger gjerne av en kombinasjon av:

 • Tilgjengelige midler
 • Pris per aksje
 • Risikovilje
 • Strategien man følger for aksjeinvesteringer

Begynn i det små – kjøp kun en håndfull aksjer. Gjør deg kjent med hvordan trading plattformen til nettmegleren din fungerer og vurder hvorvidt du har is nok i magen til å håndtere et eventuelt fall i aksjekursene.

Prisen per aksje er et annet viktig moment. Noen aksjer har høyt stykk pris (det betyr ikke nødvendigvis at selskapet er høyt priset). For eksempel koster Tesla aksjen i dag (8 februar 2023) , USD 195.

Hos noen meglere er det mulig å kjøpe en del/fraksjon av aksjer. Altså, du kan kjøpe en brøkdel av aksjen av gangen. Hensikten er at prisen på aksjen ikke skal være til hinder for privatinvestorer som har relativt sett har mindre penger, men som ønsker å kjøpe aksjen.

Aksjer medfører selvsagt risiko for tap og dette bør være en del av vurderingen din før du kjøper deg inn i et selskap. En smart strategi er å spre risikoen gjennom å kjøpe aksjer i flere forskjellige selskaper. En enkelt aksje børs maksimalt utgjøre 5-10 prosent av porteføljen din.

Strategi er det siste punktet. Hvis målet er langsiktig sparing så gir det mening å kjøpe aksjene over en lengre tidsperiode. Hos noen meglere er det mulig å legge inn faste kjøp per måned. Med en langsiktig strategi bør du også vekte rebalansere porteføljen løpende.

4. Velg ordretype for aksjekjøp

Valg av ordretype er viktig når du skal kjøpe aksjer. Her har vi listet opp de viktigste begrepene du burde kjenne til når gjelder ordretyper.

Vanlige begreper - Aksjer

Hva det betyr

Ordrebok
Oversikt over priser som tilbys av kjøpere og selgere i en aksje

Kjøp

For selgere: Prisen kjøpere er villige til å betale

Salg

For kjøpere: Prisen selgere er villige til å akseptere

Markedsordre

Ordre om å kjøpe aksjer til beste tilgjengelige pris

Limit ordre

Ordre om å kjøpe aksjer til en spesifikk pris
Spread


Differansen (forskjellen) mellom det høyeste kjøpstilbudet og laveste salgstilbudet.

Stop-loss

Instruks til megler om å selge aksjer hvis prisen treffer en forutbestemt pris. Ment å beskytte deg mot tap. Brukes ofte for kortsiktige handler. 

Trailing stop ordre 

Fungerer på samme måte som en stop-loss, med den forskjell at den følger markedet oppover. Hvis du kjøper en aksje og den stiger 5 prosent, vil en trailing stop ordre også heves tilsvarende. Er ment å sikre gevinst.

Markedsordrer er instrukser om å kjøpe aksjer til beste tilgjengelige kurs der og da uansett hvor mye de koster.

Limit ordrer er ordretyper som innebærer at du selv bestemmer hva du er villig til å kjøpe (eller selge) en aksje for. Se for deg at aksjen handles for 200 kroner. Du mener derimot at den ikke er verdt mer enn 195 kroner. Da kan du legge inn en limit ordre om å kjøpe aksjen til en lavere kurs i den hensikt å automatisk kjøpe denne om kursen beveger seg til det nivået du ønsker å kjøpe på.

Valg av ordretyper er ekstra viktig hvis du skal kjøpe aksjer med lavt volum. Det betyr at det omsettes få aksjer daglig og at det kan være en relativt stor spread mellom beste kjøps – og salgskurs. Her kan bruk av markedsordrer medføre relativt sett høyere trading kostnader, -dette særlig hvis du trader hyppig slik som ved daytrading.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvor kan jeg kjøpe aksjer?

For å kjøpe aksjer må du benytte deg av en aksjemegler. Privatpersoner har ikke mulighet til å kjøpe aksjer direkte på børsen. I Norge finnes det et høyt antall meglere som kan hjelpe deg med aksjehandel. Vær likevel oppmerksom på at det er store prisforskjeller mellom selskapene.

Når er det best å kjøpe aksjer?

Det beste tidspunktet å kjøpe aksjer er under økonomiske nedgangstider når markedet har panikk. Det siste eksempelet så man i mars 2020 da en rekke selskaper falt opptil 40 prosent i verdi. Markedet hentet seg deretter inn igjen i løpet av en måneds tid. Det samme mønsteret så man også under finanskrisen i 2007/2008. Skagenfondene har skrevet en fin artikkel som forklarer viktigheten av timing når man kjøper en aksje.S&P500 Aksjekurs

Hva koster det å handle aksjer?

Meglere vil kreve noe som kalles for kurtasje. Det er et gebyr som kreves inn hver gang du kjøper en aksje. Blant de store meglerhusene i Norge er det vanlig å betale alt fra 40 til 80 kroner per handel. Det finnes meglere som ikke krever kurtasje og du kan lese mer om disse her.

Hva koster det å handle aksjer?

Meglere vil kreve noe som kalles for kurtasje. Det er et gebyr som kreves inn hver gang du kjøper en aksje. Blant de store meglerhusene i Norge er det vanlig å betale alt fra 40 til 80 kroner per handel. Det finnes meglere som ikke krever kurtasje og du kan lese mer om disse her.

Hvorfor har selskaper aksjer på børsen?

Børsen er en felles markedsplass hvor selskaper kan tilby aksjer til almennheten. Hensikten er å kunne hente inn kapital for investeringer i ny virksomhet. Ett eksempel er emisjoner. Her utsteder et selskap nye aksjer som selges i det åpne markedet for å hente inn penger.

Hva er en verdiaksje?

Verdiaksjer er de som tilhører store og stabile selskaper (også kalt bluechip stocks). Dette er typisk selskaper som genererer store overskudd år etter år, og som er priset til et fornuftig nivå.

Hvor mye bør man kjøpe aksjer for?

En god regel er at du sprer investeringene utover tid. Forsøk å kjøpe aksjer for et fast beløp per måned og fordel risikoen utover flere aksjer. Et tips er å kjøpe aksjer for 10 prosent av lønningen hver måned. Invester kun penger du har råd til å låse inn over lenger tid. Verdien på aksjene vil svinge mye og investeringen vil derfor trenge flere år for å generere god avkastning.

Hva er en aksje?

Aksjer representerer eierandeler i et selskap, derav betegnelsen “AS” (aksjeselskap). Aksjer gir eieren rett på utbyttebetalinger, pluss stemmerett ved selskapets generalforsamling. Aksjer kan omsettes både privat og offentlig via en børs. Store offentlige selskaper kalles for almennaksjeselskap (ASA). Les mer om dette på E24.

Hva er skatt ved fortjeneste på kjøp og salg av aksjer?

Gevinst ved kjøp og salg av aksjer er skattepliktig. Dagens skattesats ligger på 22 prosent. Aksjer gir også et skjermingsfradrag, noe som påvirker formuesskatten. Inngangsverdien for aksjekjøp meldes inn via Verdipapirsentralen.

Aksjehandel og risiko

Den senere tid har aksjemarkedet vært i et sterkt bullmarked. Det betyr at mange aksjer har steget markant i verdi, sammenlignet med obligasjoner og rentepapirer.

Årsaken er sammensatt, men har mye å gjøre med to forhold:

En historisk lav rente er hovedårsaken. For å få fart på økonomien har sentralbanker i den vestlige verden senket styringsrentene til rekordlave nivåer, noe vi også har sett i Norge.

Som et resultat har investorer få valg utenom å kjøpe aksjer for å oppnå en akseptabel avkastning. En lav rente gjør også at pengene relativt sett mister verdi på grunn av inflasjon om disse blir stående i banken. Dette gir privatpersoner og profesjonelle investorer et ekstra insentiv til å investere i aksjer fremfor andre verdipapirer.