CFD Handel: Stor guide
Guide i CFD Handel

CFD handel: Stor guide for 2023

Hva er CFDer og hvor handles de? Les vår detaljerte guide til CFD trading med tips til hvordan du kommer i gang.

Guiden er skrevet for deg som vil vite mer om:

 • Hva en CFD består av?
 • Hvor og hvordan du handler CFDer i Norge?
 • Hvordan du shorter eller går long ved CFD trading?
ENKLEST & BILLIGST
Beste Trading Plattform 2024

Beste Trading Plattform 2024

 • BankID og Konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 1200+ instrumenter
 • Giring opptil X30
 • 1 Mill Euro kontoforsikring
73 - 82 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med disse tilbyderene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko. Investeringer i kryptovaluta er ikke regulert i EU eller Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer kapitalen din.

Hva er en CFD?

Med en CFD (Contract for Difference) kan du spekulere i finansmarkedene uten å fysisk kjøpe eller selge det underliggende instrumentet. CFD trading gir deg derimot den samme finansielle eksponeringen.

Når du trader med CFDer kjøper/selger du i praksis finansielle instrumenter som speiler kursutviklingen til de faktiske verdipapirene du søker å eksponere deg mot. Det betyr i praksis at en CFD alltid vil speile kursen til det underliggende instrumentet som eksempelvis kan være aksjer, råvarer, indekser, valuta og kryptovaluta mv.

En av fordelene med CFD trading er derfor at man ikke behøver en verdipapirkonto (VPS-konto) slik som er tilfellet ved tradisjonell aksjehandel. Man behøver heller ikke en kryptowallet om møn ønsker å eksponere seg mot kryptovaluta.

Ved å benytte CFDer vil alt du trader, -aksjer, indekser, råvarer, valuta og ikke minst kryptovaluta bli oppbevart på en og samme konto. Denne kontoen blir ofte referert til som en marginkonto da du ved CFD trading kan velge å benytte deg av giring slik at du på den måten også kan velge å trade for langt større beløp enn hva du til enhver tid har stående på (margin) kontoen din.

Beste CFD Megler?

Vår desidert foretrukne CFD megler er den prisvinnende Skandinaviske megleren Skilling. Selskapet har over tid utmerket seg med lave priser, brukervennlige trading-plattformer, og ved å være ekstremt billig på krypto-trading (Bitcoin har eksempelvis en fast target-spread på bare USD 0,5!).

Skilling har vunnet en rekke priser for ‘Beste Trading Plattform’. Dette under Global Forex Awards 2022 (Europa, Latin Amerika & Global). Videre vant Skilling også helt nylig prisen for ‘Beste Globale Megler’ på Ultimate Fintech’s 2023 kåring.

I tillegg til sin prisvinnende trading plattform; Skilling Trader tilbyr Skilling også de populære tradingplattformene; MT4, cTrader og TradingView som alle kan benyttes om hverandre fra Skilling-kontoen din (MT5 skal heller ikke være langt unna å bli lansert har vi blitt fortalt).

Andre områder hvor vi mener Skilling utmerker seg på er:

 • Kontoåpning med BankID
 • Trading konto i norske kroner
 • Norsk kundeservice
 • Norske Aksjer
 • Copy Trading
 • Mulig med ugiret konto

Verdt å vite om selskapene

Begge disse CFD-meglerne har tillatelse til å tilby sine trading plattformer i det norske markedet av det norske Finanstilsynet.

De kan tilby tjenestene sine fritt til norske tradere ettersom Norge er medlem av EFTA (European Free Trade Association). Regelverket fastslår at Europeiske selskaper lisensiert i et annet EU-land også har rett til å tilby sine tjenester innad i Norge, og dette inkluderer også CFD trading. 

Skilling er registrert og lisensiert av to forskjellige tilsynsmyndigheter; CySec (Cyprus Securities Commission) og FSA (Financial Services Authority Seychelles).

eToro er også registrert og lisensiert av to forskjellige tilsynsmyndigheter; FCA (Financial Conduct Authority – Britenes tilsvar til Finanstilsynet) og CySec (Cyprus Securities Commission).

Hvorfor CFD trading?

Det er særlig 3 årsaker til at CFD trading er blitt så veldig populært:

 • CFDer er mye mer fleksible og kan handles utenfor åpningstidene til Oslo Børs
 • Muligheten til å trade en rekke forskjellige type instrumenter (også med giring / leverage). CFDer kan i noen tilfeller trades med opptil 30x giring (enda høyere utenfor EU)
 • CFDer passer også veldig godt for tradere som søker kortsiktig eksponering da kostnadene ofte er betydelig lavere enn hva norske meglere typisk krever per trade.

En CFD følger kursutviklingen til det underliggende instrumentet. Altså, dersom det underliggende instrumentet, for eksempel en aksje stiger 1 prosent, vil aksje-CFDen også stige 1 prosent.

NB Etter alle kryptoskandalene den senere tid (FTX mv.) ser vi at stadig flere nå velger å benytte CFDer til å handle kryptovaluta. Dette da en ved å kjøpe kryptovaluta som CFD handler finansielle instrumenter gjennom lisensierte verdipapirforetak som har konsesjon fra sine respektive finanstilyn og alle nødvendige tillatelser og sikkerhetsmekanismer til å operere i det norske markedet.

Kostnader ved CFD Trading

Kostnadene ved CFD trading inkluderer:

 • Kurtasje (i enkelte tilfeller)

Kurtasjekostnadene vil som regel avhenge av hvilken type CFDer du trader. Vanligvis er det ingen kurtasje ved trading i aksjer, råvarer, indekser og / eller valuta.

Ved handel i kryptovaluta vil det som regel tilkomme kurtasje (ofte også kalt commission, maker-fee og/eller taker-fee). Man bør alltid sette seg inn i kostnadsstrukturen til de forskjellige meglerne før man begynner å trade.

 • Rente (SWAP)

Det belastes typisk renter om en holder girede posisjoner åpne over natten. Renten belastes slik at om du daytrader og benytter giring vil du kunne handle for store summer uten å bli belastet rentekostnader (posisjonene må da stenges før kl. 23:00 for at en ikke skal bli belastet døgnrenter (også kalt SWAP-renter).

 • Spread

I tillegg til kostnadene bør en også være oppmerksom på at det ved kjøp og salg alltid er en liten forskjell på kjøps, -og salgskursene. Dette kalles spread, og er ikke noe som er unikt ved CFD-trading da det i alle verdipapirmarkeder, og alle former for trading typisk er forskjell på kjøps og salgskursene.

EKSEMPEL; Kjøper du en Equinor aksje, -og selger denne umiddelbart vil du sitte igjen med et marginalt tap da kjøpskursene til enhver tid er marginalt høyere enn salgskursene.

Kostnadseksempel

Her følger et teoretisk eksempel for kjøp av GameStop (ticker: GME). Traderen plasserer en ordre verdt 80.000 kr, hvor den gjeldende kursen for GME er 800 kr per aksje med forventning om at prisen på GameStop vil stige til 1.000 kr.

I dette tenkte eksempelet er spreaden på 0.5 prosent, som betyr at hver GME aksje kjøpes til 804 kr (800 kr * 1.005 = 804 kr).

Traderen vil dermed motta 99,502 aksjer i GME (80.000 kr / 804) = 99,502.

Som vi ser har traderen handlet med en spread som tilsvarer litt under en halv GME aksje, eller 400 kr basert på oppgitt kurs.

La oss si at kursen stiger til 1.000 kr. per GME aksje, hvorpå traderen så bestemmer seg for å selge. Traderen vil da motta:

1.000 kr (salgskurs) * 99,502 (antall aksjer) = 99,502 kr (salgsbeløp)

Gevinsten vil da bli på 19,502 kroner basert på en investering med 80.000 kr.

OBS! Det er selvsagt også fullt mulig at aksjekursen ikke beveger seg i henhold til forventningerne. I så tilfelle risikerer man da å tape tilsvarende den negative kursutviklingen.

Fordeler med CFD

Høyere giring (leverage)

Med CFDer kan du få en langt høyere giring enn hos tradisjonelle meglere, -giring blir også ofte kalt leverage.

CFD meglerne er underlagt et felles europeisk regelverk for hvor høy giring de kan tilby kundene sine. Tidligere var det mulig å få en giring på opptil 500x, men reglene innad i EU har blitt endret de senere årene.

Eksempel på en CFD med X10 i giring. Her handles aksje-CFDen Mowi via Skilling. At maksimal giringen er X10 betyr i praksis et marginkrav (krav til egenkapital) på 10%. For en posisjon med verdi på 86 000, må man da minimum ha 8600 kr i egenkapital (margin).

Maksimal giring innenfor EU ligger i dag på 30x, noe som betyr at du må ha en egenkapital (margin) på minst 3,33% av det beløpet du investerer. Du kan lese mer om giring og marginkrav i et senere avsnitt.

Giring gjør at det er mulig å tjene langt mer penger enn man vanligvis ville gjort, -men risikoen for tap øker proposjonalt slik at en bør alltid tenke over denne risikoen når en trader med giring.

Shorte aksjer uten begrensninger

Mulighetene til å shorte aksjer uten å først måtte låne disse er en annen viktig fordel ved å benytte CFDer. Ved ‘ordinær shorting’ av aksjer vil man måtte låne aksjene en ønsker å shorte via en megler, og en vil da også måtte betale for dette.

Formålet med å shorte aksjer er selvsagt at en ønsker å få kjøpt de tilbake til en lavere kurs enn hva de først ble shortet for (solgt på).

Ved å benytte CFDer er det å shorte en aksje i praksis like enkelt som det å kjøpe en aksje; bare klikk ‘Selg’ istedenfor ‘Kjøp’ og du har shortet den aktuelle aksjen, – eller det instrumentet du måtte ønske (dette kan like gjerne være indekser, råvarer, valuta, kryptovaluta mv.).

Markedet har andre åpningstider

Har du tradet aksjer på Oslo Børs vet du at det kan være frustrerende å forholde seg til åpningstidene. De samme reglene gjelder for børser verden rundt, ved at børsnoterte verdipapirer kun omsettes i de forskjellige børsenes åpningstider. Børsene holder også stengt i helgene og på helligdager.

Med CFDer vil det også være tidsbegrensninger, med den forskjell at de åpner handelen så fort tradingen begynner hos de forskjellige utenlandske børsene.

CFD-meglere er naturligvis avhengige av at de underliggende børsene er åpne for å kunne speile kursutviklingen til de instrumentene som trades. Derfor vil CFD-meglerne til enhver tid typisk kun tilby trading i aksjer og andre instrumenter hvor det underliggende markedet er åpent.

Fordelen her er da at det stort sett alltid er en børs eller et annet marked (f.eks; valuta og kryptomarkedet) som er åpent slik at du kan trade i de globale markedene når du selv ønsker.

Få tilgang til globale markeder på ett sted

Tilbydere av CFDer tilbyr ofte tusenvis av instrumenter du kan trade i på ett og samme sted.

Skal du for eksempel trade amerikanske aksjer gjennom norske aksjemeglere vil du typisk måtte betale relativt høye kurtasjer kombinert med at du vil oppleve langt større begrensninger enn hva som er tilfellet ved CFD trading.

Utvalget av aksjer, indekser, råvarer, valuta, metaller og kryptovaluta er også relativt begrenset hos tradisjonelle norske meglere.

Med CFDer får du tilgang til alle disse instrumentene på ett og samme sted, med svært få begrensninger.

Et bredere tilbud av verdipapirer

Enda en viktig fordel med CFD trading er utvalget av de instrumentene som tilbys. Som nevnt i forrige avsnitt tilbyr CFD meglerne et veldig stort utvalg av instrumenter å velge mellom. Dette gjør disse trading plattformene til en foretrukket løsning blant de som ønsker fleksibiliteten til å kunne å trade i flere markeder og i forskjellige aktivaklasser (long og short, med eller uten giring) fra en og samme konto…

Du kan for eksempel trade i råvarer som gull, olje og mais. I tillegg kan du kjøpe eller selge norske og globale aksjer, indekser og ETFer, som ikke nødvendigvis er notert på Oslo Børs.

Veldig mange velger også å trade valuta og ikke minst kryptovaluta ved bruk av CFDer.

Ulempene med CFD

Risiko for tap

CFDer har ikke høyere risiko for tap i seg selv enn tradisjonell trading. Dog må kundene være bevisst på den risikoen eventuell bruk av giring faktisk medfører.

Kunder som velger å benytte en (for) høy grad av giring er den desidert største grunnen til tap ved trading med CFDer.

Videre, om du velger å benytte en megler som ikke er godkjent i det norske markedet av Finanstilsynet er det som regel en grunn til dette, og noe du bør unngå å benytte…

Meglere (og ikke bare CFD meglere) uten godkjennelser bør en helst ikke benytte i det heletatt da man i praksis har langt mindre sikkerhet (ingen) om noe skulle skje og / eller om det skulle oppstå uenigheter av noe slag.

Hvilke verdipapirer kan man handle?

CFDer kan trades innenfor en rekke forskjellige aktivaklasser. De siste årene har dette også ekspandert til kryptovaluta. Du kan gå både long og short, samt gire investeringen (også kalt leverage).

En av de viktigste fordelene med en CFD er at den gjør enkelte investeringsmuligheter langt mer tilgjengelig kombinert med en enorm grad av fleksibilitet. CFD trading tilbys i praksis på de aller fleste globale børsnoterte instrumenter.

Som nevnt er en CFD konstruert slik at den speiler kursutviklingen til et underliggende instrument. Her ser du et utvalg av hvilke aktivaklasser som tilbys via CFD-er.

 • Aksjer
 • Valuta
 • Kryptovaluta
 • Råvarer (f.eks olje, gull, gass, korn)
 • Indekser
 • Edle Metaller
 • ETFer
Skilling har godt over 1000 instrumenter som kan handles som CFD

OBS!  Forskjellige CFD-meglere tilbyr ulike instrumenter. Du kan besøke nettsidene deres for å se om de tilbyr akkurat de instrumentene du er på utkikk etter.

Videre tilbyr CFD meglere også forskjellige trading plattformer slik at en kan velge å benytte den eller de trading plattformene som passer en selv best. Det er ofte lurt å velge en megler som tilbyr deg muligheten til å bruke forskjellige trading plattformer og trading apper slik at om du ønsker å skifte plattform etter hvert som du utvikler deg som trader, kan du gjøre dette uten å samtidig måtte skifte megler.

Globale aksjer som Apple, Netflix, Amazon, Apple mv. er typisk langt mere likvide enn det relativt begrensede tilbudet på Oslo Børs. Dette, samt alle de andre aktiva klassene som man kan trade CFDer i gjør det lett forståelig at CFD trading er den desidert hurtigst voksende formen for verdipapirhandel globalt.

Med CFDer får du muligheten til å trade nærmest hva det skal være av globale verdipapirer på en rimelig, enkel, effektiv og veldig fleksibel måte.

Long og short med begrenset risiko

CFDer speiler som sagt kursen til de underliggende instrumentene. Avkastningen vil derfor naturligvis avhenge av hvordan kursene utvikler seg.

Du kan gå både long (hvis du tror kursen eller det aktuelle markedet skal gå opp) eller short (hvis du tror kursen eller det aktuelle markedet skal falle).

Å kjøpe en CFD = Long CFD

Denne traden vil stige i verdi når verdien på det underliggende instrumentet stiger. Et enkelt eksempel innebærer at man kjøper en aksje-CFD, hvorpå aksjekursen stiger.

Å shorte en CFD = Short CFD

Når du shorter en CFD vil du få en positiv avkastning når det underliggende instrumentet faller i verdi. Denne typen CFD-trade kan være veldig lønnsom, -men de innebærer samtidig risiko for potensiellt høye tap.

I teorien kan nemlig et shortet instrument stige “uendelig” i verdi, noe som medfører at det teoretiske tapet også vil kunne bli ubegrenset. For å motvirke dette vil CFD megleren typisk sette et marginnivå hvor et helt eller delvis tvangssalg automatisk blir utført skulle kursutviklingen gå i feil retning.

For å beskytte deg mot ‘for store tap’ kan du velge å legge inn en stop-loss ordre. Det er en ordre som gjør at hele, -eller deler av posisjonen(e) dine blir stengt om et tap overgår et på forhånd bestemt nivå / beløp.

Giring (leverage)

Trading generelt har høy risiko. Det samme gjelder naturligvis for CFD-trading, -men her er det ikke CFDen i seg selv om er den virkelig store risikoen. Det er heller muligheten til å gire investeringene som gjør at mange taper penger.

Så hva er giring?

Det betyr ganske enkelt at du kan handle for mer penger enn hva du har på konto. Her tilbyr CFD–megleren giring mot en daglig rentekostnad. Her er en grov oversikt over den giringen som er vanlig innen EU ved CFD trading:

 • Opptil 30x gearing på valuta
 • Opptil 20x gearing på råvarer
 • Opptil 10x gearing på indekser
 • Opptil 5x gearing på aksjer
 • Opptil 2x gearing på kryptovaluta

Ved giring er i praksis egenkapitalen din den sikkerheten som gjør at du har et såkalt marginnivå. Dette nivået kan nås om markedet skulle bevege seg langt nok i motsatt retning av investeringen din.

Marginnivå ved giring

Du kan enkelt regne ut margnivået ditt basert på innskutt egenkapital og den giringen du til enhver tid eventuelt velger å benytte..

For eksempel

 • Kontoen din har NOK 100.000 i egenkapital
 • Du har maks 10 x giring i et gitt instrument
 • Maksimal investering blir da NOK 1.000.000.

Her utgjør egenkapitalen din da 10 prosent av det tilgjengelige beløpet du kan trade for: 1.000.000/100.000 = 10

Velger du å handle for 1 000 000 kan du da maksimalt tape 10 prosent av den totale beholdningen din før CFD-megleren vil foreta et automatisk tvangssalg (Stop-Out).

Når du bruker giring er det et krav fra megleren om at du til enhver tid må ha nok egenkapital som sikkerhet. Dersom kursen på de posisjonene du har faller i verdi vil egenkapitalen din falle tilsvarende i verdi, og dersom kursen faller nok til at du ikke lenger tilfredsstiller marginkravet vil posisjonene dine typisk bli ‘stoppet ut’. Dette for å hindre at en potensielt taper mere penger enn hva man har i innskutt egenkapital.

I de fleste tilfeller vil du forut for dette få en såkalt ‘margin call’ hvor du blir spurt om å enten foreta et innskudd, eller om å redusere posisjon(ene) dine for å på denne måten øke andelen av egenkapital.

CFD meglere som tilbyr trading innen EU vil uavhengig av dette ha en såkalt negativ-konto-beskyttelse’ som innebærer at du som ikke-profesjonell kunde uansett hva som skulle skje er garantert at du ikke vil kunne tape mer enn hva du til enhver tid har innestående på din trading-konto / margin-konto.

NB! Negativ-konto-beskyttelse’ innebærer at du er garantert at du aldri vil kunne tape mer enn hva du har innestående på din trading-konto.

CFD-Trading plattformer

CFD trading foregår på trading plattformer hvor tradere til enhver tid kjøper og selger det de måtte ønske.

For at du skal få tilgang til markedet må du først åpne en trading konto.

Dersom du vurderer å begynne med CFD-trading har vi to tips for å finne en markedsplass som tilbyr den beste løsningen for deg. Akkurat hvor mye vekt du skal legge på hvert av disse punktene er opp til deg;

 • Vi anbefaler at du setter et minstekrav om at markedsplassen har tillatelse fra Finanstilsynet. Dette vil sikre deg mot svindel og useriøse markedsplasser.
 • Før du velger en CFD-megler anbefaler vi deg å sjekke nøye hvilke tilbakemeldinger megleren har fått og ikke blindt stole på informasjonen som selskapene selv gir. Vær kritisk og hold et ekstra øye med kostnadene som de forskjellige meglerne tar.
ENKLEST & BILLIGST
Beste Trading Plattform 2024

Beste Trading Plattform 2024

 • BankID og Konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 1200+ instrumenter
 • Giring opptil X30
 • 1 Mill Euro kontoforsikring
73 - 82 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med disse tilbyderene. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko. Investeringer i kryptovaluta er ikke regulert i EU eller Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Du risikerer kapitalen din.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en CFD?

En CFD (Contract for Difference) er et finansielt instrument som speiler kursutviklingen til et bestemt underliggende finansielt instrument. Det er derfor formelt å regne som et derivat.

Er CFD handel lovlig i Norge?

Ja, CFDer har lovlig blitt brukt av profesjonelle og private norske kunder i snart 20 år. Selskapene plikter å ha norsk tillatelse (konsesjon), og -eller fått godkjennelse til å drive grenseoverskridende virksomhet inn til Norge fra Finanstilsynet.

Hvor kan jeg kjøpe/selge CFD kontrakter?

Det finnes flere titalls CFD-tilbydere å velge mellom. Blant de mer seriøse selskapene finner man Skilling, eToro, IG og flere andre. Førstnevnte som er vår foretrukne CFD megler kan du lese mer om i denne guiden.

Hva kan jeg trade med CFD?

Med CFDer kan du trade aksjer, indekser, råvarer, valuta, kryptovaluta, samt mye annet.

Er CFD gevinster skattepliktige?

Ja. Du plikter å betale skatt på det overskuddet du tjener ved CFD trading. Du kan samtidig kreve fradrag for eventuelle tap. Husk at du selv er ansvarlig for innrapportering til Skatteetaten.