CFD Handel: Stor guide
Guide i CFD Handel

CFD handel: Stor guide for 2022

Hva er CFD kontrakter og hvor handles de? Les vår detaljerte guide til CFD trading med tips til hvordan du setter i gang.

Guiden er skrevet for deg som vil vite mer om:

 • Hva en CFD består av?
 • Hvor og hvordan du handler CFD kontrakter i Norge?
 • Hvordan du shorter eller går long med CFD trading?

Hva er en CFD?

Med CFD handel (contracts for difference) kan du spekulere i finansielle markeder uten å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet. CFD trading gir deg derimot samme finansielle eksponering.

Når du handler en CFD kontrakt kjøper/selger du i realiteten et derivat (fra det engelske uttrykket derive). Det betyr at kontrakten “henter” prisen sin fra et underliggende instrument, for eksempel knyttet til en bestemt aksje eller råvare.

Til forskjell fra vanlig handel av verdipapirer vil motparten i noen tilfeller være et selskap som spesialiserer seg på denne typen handler.

Eksempel: Se for deg at du handler én aksje ved hjelp av CFD handel. Hvis aksjen stiger eller faller 10 prosent i verdi, så vil din CFD kontrakt øke eller falle med tilsvarende sum.

Hvor kan man kjøpe/selge CFD kontrakter?

Her kan du lese mer om en av de aktørene som tilbyr CFD handel til norske kunder. Selskapet er lisensiert av Europeiske myndigheter og står registrert hos Finanstilsynet.

I tillegg til CFD trading, tilbyr de også kjøp av ETF, aksjer, valutahandel og kryptovaluta.

POPULÆR
✔ Best utvalg av CFD-er
✔ Registrert hos Finanstilsynet
✔ Brukervennlig app (norsk versjon)
✔ Tilbyr CFD handel med aksjer, råvarer, krypto, valuta mm.

Verdt å vite om selskapet

Det bør nevnes at selskapet er registrert som et utenlandsk finansforetak hos Finanstilsynet.

De kan tilby tjenestene sine fritt til norske tradere ettersom Norge er medlem av EFTA (European Free Trade Association). Regelverket fastslår at Europeiske selskaper lisensiert i et annet EU land også har rett til å tilby sine tjenester innad i Norge, inkludert CFD handel.

eToro er registrert og lisensiert av to forskjellige tilsynsmyndigheter i Europa. Det inkluderer FCA (Financial Conduct Authority – Britenes tilsvar til Finanstilsynet) og CySec (Cyprus Securities Commission).

Hvorfor foretrekker noen CFD trading?

Det er særlig 3 årsaker til at CFD trading er blitt populært:

 • CFDer er mer fleksible og kan handles utenfor åpningstidene til Oslo Børs (kjent som Euronext)
 • Muligheten til å handle en rekke forskjellige kontrakter med giring (også kalt leverage). CFD kontrakter kan i noen tilfeller handles med opptil 20x leverage. Hos eToro er det kun mulig å handle med 1:1 leverage for kryptovaluta CFD produkter.
 • Passer bra for kortsiktig eksponering, ettersom gebyrene ofte er betydelig lavere enn hva meglere i Norge krever per handel.

En CFD-kontrakt skal skal speile kursutviklingen til det underliggende instrumentet i størst mulig grad. Altså, dersom det underliggende instrumentet, for eksempel en aksje stiger 1 prosent, skal CFD-kontrakten også stige 1 prosent.

OBS! Grunnet ekstrem volatilitet i markedet, kan prisene på CFD kontrakter svinge betydelig på noen få sekunder. Dette kan påføre deg et økonomisk tap like fort som du tjener penger på handelen.

Kostnader og gebyrer

Kostnadene som følger med CFD handel inkluderer:

 • Kurtasje (i visse tilfeller)
 • Spread mellom markedspris og oppnådd pris (differansen i prisen for CFD aktivumet du trader).
 • Et gebyr for å holde kontrakten åpen over tid. Gebyret vil som regel være høyere for å holde posisjonen åpen over helgene sammenlignet med vanlige ukedager.

Kostnadene vil som regel avhenge av hvilke CFD produkter du handler. Vanligvis kreves det ingen kurtasje ved handel av råvarer eller valutapar. Ved handel av kryptovaluta og indekser kan det derimot tilkomme gebyrer. Man bør alltid sjekke gebyrstrukturen før man setter inn penger hos en CFD tilbyder.

Et eksempel er eToro sin bitcoin-CFD. Her krever de en spread på 0,75 prosent ved kjøp og salg som betyr at du får 0,75 prosent mindre enn du ville gjort ved direkte kjøp i markedet. Man bør naturligvis nevne at det ikke finnes noen kryptobørser som krever 0 prosent i gebyrer for kjøp og salg.

Kostnadseksempel

Her følger et teoretisk eksempel for kjøp av GameStop (ticker: GME). Traderen plasserer en ordre verdt 80.000 kr, hvor den gjeldende prisen for GME er 800 kr per aksje med forventning om at prisen på GameStop vil stige til 1.000 kr.

Her betaler traderen en spread på 0.5 prosent, som betyr at hver GME aksje kjøpes til 804 kr (800 kr * 1.005 = 804 kr).

Traderen vil dermed motta 99,502 aksjer i GME (80.000 kr / 804) = 99,502.

Som vi ser har traderen betalt en kurtasje til CFD selskapet som tilsvarer litt under en halv GME aksje, eller 400 kr basert på oppgitt pris.

La oss si at prisen stiger til 1.000 kr per GME aksje, hvorpå traderen bestemmer seg for å selge. Før gebyrer er trukket fra vil han motta:

1.000 kr (salgspris) * 99,502 (antall aksjer) = 99,502 kr (salgsbeløp)

Nå vil gebyret på 0,5 prosent trekkes fra. Det blir dermed 99,502*0,995 = 99,004.49 kr

Endelig profitt ender opp med å være 19,004.49 kroner basert på en investering med 80.000 kr.

OBS! Det er også mulig at prisen ikke beveger seg i henhold til dine forventninger. I så tilfelle risikerer du å tape pengene du har investert. Husk at CFD trading er risikabelt og at du kan tape penger.

Fordeler med CFD

1. Høyere belåning (leverage)

Med en CFD kan du få en høyere belåning enn hos ordinære meglere, også kjent som leverage og gearing.

Selskapene er underlagt et felles regelverk for hvilken belåning de kan tilby kundene sine. Fra tidligere var det mulig å få opptil x50, men reglene er blitt strammet inn de siste årene.

cfd trading med leverage etoro eksempel
Eksempel på en CFD kontrakt med opptil x5 leverage. Her handles kontrakten GOGL (Golden Ocean Group Ltd) via eToro.

Maksraten i Europa ligger i dag på x30, som betyr at du må ha en vedlikeholdsmargin på minst 3,33% av beløpet du investerer. Du kan lese mer om leverage og marginkrav i et senere avsnitt.

Hvorvidt høy leverage kan kalles en fordel er diskutabelt. Det er mulig å tjene langt mer penger enn man vanligvis ville gjort, men risikoen for tap øker tilsvarende.

2. Shorte aksjer uten begrensninger

Mulighetene til å shorte aksjer uten å måtte låne de fra meglere er en annen viktig fordel. Ved shorting av aksjer vil man vanligvis måtte låne aksjen via en megler i bytte mot en daglig rentebetaling. Målet er å selge instrumentet for en lavere pris enn hva det ble lånt til.

I visse land er det forbudt, eller ilagt vesentlige restriksjoner på shorting av aksjer. Med CFD trading kan man enkelt omgå restriksjonene på en lovlig måte.

Vær obs på at shorting via CFD handel medfører vesentlig risiko for tap. EU innførte for en tid tilbake et nytt direktiv som krever at alle CFD tilbydere lukker posisjoner dersom tapet overskriver 50% av beløpet.

3. Markedet har andre åpningstider

Har du handlet verdipapirer på Oslo Børs vet du at det kan være frustrerende å forholde seg til åpningstidene. De samme reglene gjelder for børser verden rundt, ved at verdipapirer kun omsettes i visse perioder av døgnet. Børsene holder også stengt i helgene og på helligdager.

Med CFD kontrakter vil det også være tidsbegrensninger, med den forskjell at de åpner handelen så fort tradingen begynner hos de utenlandske børsene.

Med en CFD vil selskapet som selger kontrakten ønske å “hedge” mot tap. De kjøper dermed det underliggende instrumentet, noe som krever at markedsplassen er åpen.

Hvis de for eksempel kjøper GME aksjer på amerikanske markedsplasser vil også CFD handelen følge den USA baserte handelen.

4. Få tilgang til globale markeder på ett sted

Tilbydere av CFDer har ofte tusenvis av handelpar å velge mellom, på ett og samme sted.

Skal du for eksempel handle amerikanske aksjer fra Norge, vil du måtte be megleren om manuell hjelp i bytte mot en høy kurtasje. Utvalget av råvarer og obligasjoner vil også være noe begrenset hos norske meglere.

Med CFD kontrakter får du tilgang til alle disse produktene på ett og samme sted, enda det også finnes begrensninger på tilbudet på disse platformene.

5. Et bredere tilbud av verdipapirer

En siste viktig fordel med CFD kontrakter er utvalget av verdipapirer som tilbys. Som nevnt i forrige avsnitt har de en lang rekke instrumenter å velge mellom. Det gjør platformene til en foretrukket løsning blant de som ønsker å spekulere i flere instrumenter samtidig.

Du kan for eksempel spekulere i prisen på gull, olje og mais. I tillegg kan du kjøpe eller selge aksjer og obligasjoner tilhørende internasjonale selskaper som ikke er listet på Oslo Børs eller en av de andre markedsplassene.

Ulempene med CFD

1. Høy risiko for tap

CFD bransjen er ikke like godt regulert som andre deler av verdipapir-markedet. Reglene har riktignok blitt strammet inn betydelig bare i løpet av de siste årene, men det er fortsatt langt mer liberalt enn det som gjelder for vanlige meglere.

CFDer medfører en høyere risiko for tap av to årsaker.

Den første er muligheten til å gire investeringene med høyere belåning. Denne typen handler krever erfaring og ekspertise, noe mange tradere mangler. Tapsrisikoen fra høy belåning er også årsaken til at CFD trading er forbudt i USA.

Den siste risikoen er at det finnes en del useriøse aktører i markedet som ikke overholder de reglene som gjelder for CFD handel innad i Europa.

Finanstilsynet har tidligere advart mot CFD trading på bakgrunn av dette. ESMA (European Securities and Markets Authority) har også publisert et detaljert rundskriv med advarsler mot CFD trading og hva kundene bør være oppmerksom på.

2. Høy spread per handel

CFD kontrakter gir tradere tilgang til langt flere markeder enn hva en gjennomsnittlig megler kan tilby. I bytte mot dette kan man ende opp med å betale langt mer i gebyrer per handel man gjennomfører.

Ett av disse gebyrene er spreaden som kreves per handel. Innen visse aktivum er det vanlig å betale opptil x2 av hva en standard megler eller markedsplass krever.

CFD spread betyr at du kjøper eller selger et aktivum til en dårligere pris enn hva instrumentet omsettes for i markedet. Selgeren tar differansen og krever som regel et gebyr i tillegg basert på antallet dager du holder posisjonen åpen.

Hvilke verdipapirer kan man handle?

CFD kontrakter kan handles innenfor en rekke forskjellige verdipapirer og kategorier. De siste årene har det også ekspandert til kryptovaluta. Du kan gå både long og short, samt gire investeringen (kalt leverage).

En av de viktigste fordelene med en CFD er at den gjør enkelte investeringsmuligheter langt mer tilgjengelig for flere investorer. CFD trading tilbys innen de aller fleste verdipapirene som finnes på børsen.

Som nevnt er en CFD konstruert slik at den skal speile kursutviklingen til et underliggende instrument. Her ser du et utvalg av hvilke verdipapirer som tilbys via CFD-er.

 • Aksjer
 • Valuta
 • Kryptovaluta
 • Råvarer (f.eks olje, gass, korn)
 • Indekser
 • Obligasjoner

OBS! CFD-forhandlere tilbyr ulike instrumenter. Du kan besøke nettsidene deres for å se om de tilbyr produktet du er på utkikk etter.

Aksjer er en investeringsmulighet som har god tilgjengelighet, men siden det utstedes CFD på aksjer fra hele verden vil dette åpne opp for mange nye tradingmuligheter sammenlignet med utvalget på Oslo Børs.

Årsaken er antallet aksjer listet på Oslo Børs er relativt begrenset. Skal man handle utenlandske aksjer er man nødt til å plassere spesialordre via megleren, noe som tar tid og koster ekstra penger. Med CFD trading får man derimot umiddelbart tilgang.

Andre gode eksempler er råvarer og obligasjoner. Råvarer omsettes oftest i futures-markedet som kun er tilgjengelig for profesjonelle investorer, mens obligasjoner ofte krever minimumsinvesteringer på flere millioner for å få tilgang.

Med CFD får du mulighet til å trade alle disse instrumentene.

Long og short med begrenset risiko

CFD kontrakter er bygget opp slik at de speiler prisen til det underliggende instrumentet. Avkastningen vil derfor avhenge av hvordan prisene utvikler seg. Ettersom volatiliteten er høy, er det aldri noen garanti for at man vil profitere fra handelen.

Du kan gå både long (hvis du tror prisene skal gå opp) og short (hvis du tror prisene skal falle).

Long CFD

Denne typen CFD vil stige i verdi når verdien på det underliggende instrumentet også stiger i verdi. Ofte vil denne typen bli omtalt som long CFD. Et enkelt eksempel innebærer at man kjøper en aksje i CFD form, hvorpå aksjen stiger. Da får man med seg prisoppgangen.

Short CFD

Med en short CFD vil du få en positiv avkastning når det underliggende aktivumet faller i verdi. Denne typen CFD handler medfører derimot en vesentlig høyere risiko.

I teorien kan nemlig et shortet aktivum stige “uendelig” i verdi, som også betyr at tapene kan være ubegrenset. For å hindre dette vil CFD tilbyderen legge inn en margingrense, der beholdningen tvangsselges hvis prisen på aktivumet hoppe ttil en viss pris.

For å beskytte seg mot tap av hele beholdningen lønner det seg å legge inn en stop-loss. Det er salgsordre som sier at hele posisjonen skal selges dersom tapet overgår X prosent av beløpet man satte inn.

Giring (leverage)

Handel med CFD er forbundet med høy risiko, og her er det ikke CFD i seg selv om er den virkelig store risikoen. Det er heller muligheten til å gire investeringene som gjør at mange taper penger.

Så hva er giring?

Det betyr ganske enkelt at du handler for mer penger enn du har på konto. Her utsteder CFD selskapet en kreditt i bytte mot en daglig rentekostnad. Her ser du en grov oversikt over hvilken type giring som er vanlig å se ved CFD trading:

 • Opptil 30x gearing på valuta
 • Opptil 20x gearing på råvarer
 • Opptil 10x gearing på indekser
 • Opptil 5x gearing på aksjer
 • Opptil 2x gearing på kryptovaluta

Du stiller da egenkapitalen som sikkerhet og får en såkalt margin grense. Denne grensen slår inn hvis markedet beveger seg i motsatt retning av investeringen din.

Kalkulering av margingrense ved leverage

Du kan enkelt regne ut margingrensen din basert på innskutt egenkapital og leverage du har valgt.

For eksempel

 • Kontoen din har 100.000 kroner i egenkapital
 • Du har valgt 10 x giring (leverage)
 • Dette gir deg 1.000.000 NOK å kjøpe en CFD for

Her utgjør egenkapitalen din 10 prosent av det tilgjengelige beløpet du kan handle for: 1.000.000/100.000 = 10

Du kan derfor kun tape 10 prosent av beholdningen din før CFD tilbyderen vil gjøre en såkalt margin call hvor de selger posisjonen din ved tvang.

Når du bruker gearing/leverage er det et krav fra långiver om at du må ha nok egenkapital som sikkerhet. Dersom kursen på CFD kontraktene du har faller i verdi vil først egenkapitalen din falle i verdi, og dersom kursen faller nok til at du ikke tilfredsstiller marginkravet vil posisjonene dine kunne bli solgt ut.

I de fleste tilfeller vil du bli spurt om å gjøre et innskudd for å øke egenkapitalen din slik at kravet dekkes inn. Dette kalles for en margin call.

OBS: Når du holder en posisjon over natten vil du i noen tilfeller bli trukket for et gebyr. På grunn av dette gebyret er det ikke anbefalt å ha langsiktige posisjoner ettersom kostnadene fort kan stige til uholdbare nivåer.

Mer om CFD markedsplasser

CFD trading foregår på spesielle markedsplasser hvor kontraktene blir kjøpt og solgt av tradere. I tillegg er det vanlig at utsteder også opptrer som market maker for å tilføre likviditet til markedet.

At utsteder er market maker betyr at de stiller som motpart for handelen med kunden. For at du skal få tilgang til markedet hvor kontraktene omsettes må du åpne en tradingkonto hos utsteder.

Dersom du vurderer å begynne med trading av Contracts for Difference har vi noen tips for å finne en markedsplass som tilbyr den beste løsningen for deg. Akkurat hvor mye vekt du skal legge på hvert av disse punktene er opp til deg.

Vi anbefaler at du setter et minstekrav om at markedsplassen har tillatelse fra Finanstilsynet. Dette kan sikre deg mot svindel og useriøse markedsplasser.

Her er noen av de største CFD platformene i Europa:

 • eToro
 • Plus500
 • IG
 • CMC Markets
 • Ava Trade

Når vi listet opp disse selskapene valgte vi å sjekke tilbakemeldingene på ulike sider, inkludert Trustpilot. Det er tydelig at CFD kontrakter er omstridte instrumenter og mange kunder klager over at de ikke fullt forstod risikoen for tap når de satte i gang.

I tillegg fant vi en rekke selskaper anklaget for svindel og villedende informasjon. Disse har vi valgt å utelukke i listen ovenfor.

Før du velger en tilbyder anbefaler vi deg å sjekke nøye hvilke tilbakemeldinger selskapet har fått og ikke blindt stole på informasjonen som selskapene selv gir. Vær kritisk og hold et ekstra øye med gebyrene de krever for å utføre handler.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en CFD?

CFD (Contract for Difference) er et finansielt instrument som speiler kursutviklingen til det underliggende instrumentet. Det er derfor å regne som et derivat.

Er CFD handel lovlig i Norge?

Ja, som følge av EFTA avtalen kan CFD handel tilbys til privatpersoner i Norge. Selskapene plikter å registrere seg hos Finanstilsynet.

Hvor kan jeg kjøpe/selge CFD kontrakter?

Det finnes flere titalls CFD-tilbydere å velge mellom. Blant de mer seriøse selskapene finner man eToro og Plus500. Førstnevnte kan du lese mer om i denne guiden.

Hva kan jeg trade med CFD?

Med CFD-er kan du trade obligasjoner, valuta, kryptovaluta, aksjer, indekser og mye annet.

Er CFD gevinster skattepliktige?

Ja. Du plikter å betale skatt på overskuddet du tjener ved CFD handel. Du kan samtidig kreve fradrag for tap. Husk at du selv er ansvarlig for innrapportering av beløp.