Hvordan kjøpe aksjer

Hvordan Kjøpe Aksjer

Den enkleste måten å kjøpe aksjer er via en nettmegler. Utfordringen er å finne en megler med lav kurtasje per aksjehandel.

Riktig valg av aksjemegler kan spare deg for titusenvis av kroner, avhengig av hvor ofte du handler. Se hvordan du kan kjøpe aksjer fra Norge på en effektiv og billig måte.

Steg-for-steg (oppsummert)

 • Bestem hvor du vil kjøpe aksjer
 • Plukk ut aksjene du vil kjøpe
 • Velg antall aksjer og ordremetode

1. Velg en aksjemegler

Aksjemeglere i Norge er kjent for å kreve svært høye gebyrer – kjent som kurtasje.

Ta DNB og Sparebank1 som et eksempel – Her må du betale henholdsvis 79-95 kr per handel, som et minimum.

Med andre ord – Etter å ha kjøpt eller solgt aksjer 100 ganger vil de ha krevd deg for et sted mellom 7.900 – 9.500 kr i kurtasje. Det er helt unødvendig.

Gebyrer av en slik størrelse ga kanskje mening tidligere, da aksjehandel ble gjort over telefonen via en megler. I dag er derimot alle slike handler fullt automatisert, med elektronisk levering.

Bruk en nettmegler uten kurtasje

Det finnes noen få meglere som lar deg kjøpe aksjer uten noen form for kurtasje eller gebyrer.

Èn av disse er eToro, som har vokst raskt i Norge det siste året. Selskapet står registrert hos Finanstilsynet, men er underlagt Europeiske Finanstilsyn (derav britenes FCA – Financial Conduct Authority).

De krever ingen gebyrer eller provisjon ved kjøp av aksjer.

etoro 1. eToro – Kjøp aksjer uten provisjon og gebyrerIngen kurtasje eller skjulte gebyrer når du kjøper aksjer.
 • Tar 10 minutter å åpne konto
 • Tilbyr 800 aksjer, inkludert kjente selskaper på Oslo Børs
 • Sett inn penger med PayPal, Visa, Mastercard eller bank

Du risikerer å tape kapital. Andre gebyrer kan påløpe. For mer info, besøk: etoro.com/trading/fees.

De krever ingen gebyrer eller provisjon ved kjøp av aksjer.

Eneste ulempen er at de ikke støtter norske kroner som valuta. NOK vil automatisk veksles om til USD, EUR eller GBP. I tillegg krever de et uttaksgebyr på 5 USD.

Så mye koster det å kjøpe aksjer hos ulike meglere i Norge

Her finner du et utvalg av satsene hos forskjellige meglere og banker som lar deg kjøpe aksjer i Norge. Det er verdt å påpeke at det ofte tilbys “oppgraderte” løsninger for kunder som handler i større kvantum.

Merk at kurtasjen for å kjøpe aksjer vil avhenge av hvilken børs den omsettes på. Det er for eksempel mer kostbart å kjøpe aksjer som er listet i Nord Amerika fremfor Europa.

Altså – jo flere aksjer du kjøper, desto lavere blir kurtasjen. Her har vi valgt å legge inn standardsatsene per handel for en “normal” kunde. Altså en privatperson som handler for mindre enn 50.000 kroner per måned.

Det er bemerkelsesverdig at norske meglere krevere såpass godt betalt for en tjeneste som ofte er helt gratis i andre vestlige land.

Meglere

Minstepris per handel

Kurtasje i %

eToro

Kostnadsfritt

0,00%
Danske Bank
89 kr

0,05%

DNB

79 kr

0,05%

Nordnet (Normal)

79 kr

0,049%

Pareto (Standard)
89 kr

0,089%

Sbanken
49 kr

0,050%

SpareBank 1

95 kr

0,050%

Norne Securities
95 kr

0,050%

Handelsbanken
100 kr

0,1%

2. Bestem hvilke aksjer du ønsker å kjøpe

Hvilke aksjer det lønner seg å kjøpe vil avhenge av målet ditt med investeringen.

Er målet pensjonssparing, eller søker du kortsiktig gevinst gjennom daytrading? Majoriteten av private individer i Norge som sparer i aksjer gjør det som en langsiktig investering.

Historisk sett har aksjemarkedet levert solid avkastning over tid. Da snakker vi om en periode over flere år, som ignorerer kortsiktige markedssvingninger.

Hvis målet er pensjonssparing burde du kjøpe såkalte verdiaksjer. Dette er store og stabile selskaper som leverer gode resultater over tid, med solide vekstanslag.

Du har sikkert hørt om den legendariske investoren Warren Buffet, kjent som en av verdens beste aksjeplukkere. Buffet sin strategi kan vanskelig oppsummeres i én paragraf, men grunnprinsippet er såkalt value investing:

 • Selskapet bør ha et dyktig lederskap, god avkastning på kapital og være fornuftig priset. Kjøp aksjer med et solid fundament og ignorer daglige kurssvingninger.
 • Buffet snakker gjerne om Mr. Market. Det er en illustrasjon på kortsiktige spekulanter som ofte ikke tenker over den fundamentale verdien av et selskap.

Typiske eksempler på verdiaksjer er selskaper som Equinor, DNB, Google (Alphabet), Apple, Bank of America og Microsoft.

Grunnregelen er som følger: Diversifiser risiko på tvers av flere selskaper. Kjøp solide aksjer til akseptabel pris og studer hvert selskap nøye på forhånd.

Samtidig bør du ikke utelukkende ha penger i aksjer, men også diversifisere i kontanter. Dersom markedet faller markant kan du kjøpe aksjer til en betydelig rabatt. Nedsiden er at kontantene taper verdi over tid på grunn av inflasjon.

3. Velg hvor mange aksjer du vil kjøpe

Hvor mange aksjer du burde kjøpe vil avhenge av:

 • Disponibelt beløp for kjøp av aksjer
 • Prisen per aksje
 • Risikovilje
 • Strategien man følger for aksjeinvesteringer

Begynn i det små – kjøp kun en håndfull aksjer. Gjør deg kjent med hvordan nettmegleren din fungerer og vurder hvorvidt du har is i magen til å håndtere et fall i kursverdier.

Prisen per aksje er et annet viktig moment. Noen aksjer er høyt priset, slik som AMZN (Amazon – på NASDAQ børsen). Aksjen omsettes nå for over 17.000 kroner per stykk.

Hos noen meglere er det mulig å kjøpe aksjer i mindre deler. Altså, du kan kjøpe en brøkdel av aksjen av gangen. Hensikten er at prisen på aksjen ikke skal være et hinder for privatinvestorer med mindre penger tilgjengelig.

Andre aksjer er derimot langt enklere å investere i. På Oslo Børs (Euronext) finnes det flere aksjer du kan kjøpe for under 15 kroner per aksje.

Aksjer medfører risiko for tap og dette bør være en del av vurderingen din før du kjøper deg inn i et selskap. En smart strategi er å spre risikoen gjennom å kjøpe aksjer i flere forskjellige selskaper. Èn aksje børs maks utgjøre 5-10 prosent av porteføljen din.

Strategi er det siste punktet. Hvis målet er langsiktig sparing så gir det mening å kjøpe aksjene over en lengre tidsperiode. Hos noen meglere er det mulig å legge inn faste kjøp per måned. Med en langsiktig strategi bør du også vekte porteføljen mer mot stabile verdiaksjer.

3. Velg ordretype for aksjekjøp

Ordretypen er viktig når du skal kjøpe aksjer. Her har vi listet opp de viktigste begrepene du burde kjenne til når gjelder ordretyper.

Vanlige begreper - Aksjer

Hva det betyr

Ordrebok
Oversikt over priser som tilbys av kjøpere og selgere i en aksje

Kjøp

For selgere: Prisen kjøpere er villige til å betale

Salg

For kjøpere: Prisen selgere er villige til å akseptere

Markedsordre

Ordre om å kjøpe aksjer til beste tilgjengelige pris

Limit ordre

Ordre om å kjøpe aksjer til en spesifikk pris
Spread


Differansen (forskjellen) mellom det høyeste kjøpstilbudet og laveste salgstilbudet.

Stop-loss

Instruks til megler om å selge aksjer hvis prisen treffer en forutbestemt pris. Ment å beskytte deg mot tap. Brukes ofte for kortsiktige handler. 

Trailing stop ordre 

Fungerer på samme måte som en stop-loss, med den forskjell at den følger markedet oppover. Hvis du kjøper en aksje og den stiger 5 prosent, vil en trailing stop ordre også heves tilsvarende. Er ment å sikre gevinst.

Markedsordre betyr at du gir megleren en instruks om å kjøpe aksjer til beste tilgjengelige pris, uansett hvor mye den koster. Her vil du typisk betale litt ekstra sammenlignet med en limit ordre. Ordretypen passer best for å kjøpe aksjer du tror har en korrekt markedsverdi, og hvor du planlegger å holde på aksjen i en lang periode.

Limit ordre innebærer at du selv fastsetter prisen på en aksje. Se for deg at aksjen handles for 200 kroner i nåværende øyeblikk. Du mener derimot at den ikke er verdt mer enn 175 kroner. Da kan du legge inn en limit ordre om å kjøpe aksjen til en lavere kurs med håp om at den fylles etter en viss tid.

Valg av ordretype er ekstra viktig hvis du skal kjøpe aksjer med lavt volum. Det betyr at det omsettes få aksjer daglig og at det kan være en stor spread mellom beste kjøps – og salgspris. Her kan bruken av markedsordre påføre deg store tap.

For eksempel: Du velger å kjøpe en aksje som sist ble omsatt for 150 kr per stykk. Uheldigvis er den laveste salgsprisen satt til 170 kroner. Ved bruk av markedsordre vil megleren automatisk kjøpe aksjer fra dette tilbudet, noe som betyr at du taper nesten 12 prosent, sammenlignet med siste omsetningskurs.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvor kan jeg kjøpe aksjer?

For å kjøpe aksjer må du benytte deg av en aksjemegler. Privatpersoner har ikke mulighet til å kjøpe aksjer direkte på børsen. I Norge finnes det et høyt antall meglere som kan hjelpe deg med aksjehandel. Vær likevel oppmerksom på at det er store prisforskjeller mellom selskapene.

Når er det best å kjøpe aksjer?

Det beste tidspunktet å kjøpe aksjer er under økonomiske nedgangstider når markedet har panikk. Det siste eksempelet så man i mars 2020 da en rekke selskaper falt opptil 40 prosent i verdi. Markedet hentet seg deretter inn igjen i løpet av en måneds tid. Det samme mønsteret så man også under finanskrisen i 2007/2008. Skagenfondene har skrevet en fin artikkel som forklarer viktigheten av timing når man kjøper en aksje.S&P500 Aksjekurs

Hva koster det å handle aksjer?

Meglere vil kreve noe som kalles for kurtasje. Det er et gebyr som kreves inn hver gang du kjøper en aksje. Blant de store meglerhusene i Norge er det vanlig å betale alt fra 40 til 80 kroner per handel. Det finnes meglere som ikke krever kurtasje og du kan lese mer om disse her.

Hvorfor har selskaper aksjer på børsen?

Børsen er en felles markedsplass hvor selskaper kan tilby aksjer til almennheten. Hensikten er å kunne hente inn kapital for investeringer i ny virksomhet. Ett eksempel er emisjoner. Her utsteder et selskap nye aksjer som selges i det åpne markedet for å hente inn penger.

Hva er en verdiaksje?

Verdiaksjer er de som tilhører store og stabile selskaper (også kalt bluechip stocks). Dette er typisk selskaper som genererer store overskudd år etter år, og som er priset til et fornuftig nivå.

Hvor mye bør man kjøpe aksjer for?

En god regel er at du sprer investeringene utover tid. Forsøk å kjøpe aksjer for et fast beløp per måned og fordel risikoen utover flere aksjer. Et tips er å kjøpe aksjer for 10 prosent av lønningen hver måned. Invester kun penger du har råd til å låse inn over lenger tid. Verdien på aksjene vil svinge mye og investeringen vil derfor trenge flere år for å generere god avkastning.

Hva er en aksje?

Aksjer representerer eierandeler i et selskap, derav betegnelsen “AS” (aksjeselskap). Aksjer gir eieren rett på utbyttebetalinger, pluss stemmerett ved selskapets generalforsamling. Aksjer kan omsettes både privat og offentlig via en børs. Store offentlige selskaper kalles for almennaksjeselskap (ASA). Les mer om dette på E24.

Hva er skatt ved fortjeneste på kjøp og salg av aksjer?

Gevinst ved kjøp og salg av aksjer er skattepliktig. Dagens skattesats ligger på 22 prosent. Aksjer gir også et skjermingsfradrag, noe som påvirker formuesskatten. Inngangsverdien for aksjekjøp meldes inn via Verdipapirsentralen.

Aksjehandel og risiko

Den siste tiden har aksjemarkedet vært i et sterkt bullmarked. Det betyr at aksjer har steget markant i verdi, sammenlignet med obligasjoner og rentepapirer.

Årsaken er sammensatt, men har mye å gjøre med to forhold:

En historisk lav rente er hovedårsaken. For å få fart på økonomien har sentralbanker i den vestlige verden senket styringsrentene til rekordlave nivåer, noe vi også har sett i Norge. En lav styringsrente gjør at verdien på obligasjoner og rentepapirer faller.

Som et resultat har investorer få valg utenom å kjøpe aksjer for å oppnå en bedre avkastning. En lav rente gjør også at pengene mister verdi i form av inflasjon hvis de står i banken. Det gir privatpersoner og profesjonelle investorer et insentiv til å investere i aksjer fremfor andre verdipapirer.

Aksjemarkedet har også vært i et bullmarked den siste tiden. Såkalte meme-stocks har blitt mer populære, inkludert Gamestop aksjen. Bullmarkedet i aksjer ble forsterket etter det siste fallet som fulgte børsraset i 2020.

Kjøper du aksjer må du være forberedt på nedturer. Det er tilnærmet umulig å time markedet, enda markedet i snitt vil gjennomgå en kraftig korreksjon ca. hvert 10 år. Dette kan skape en del problemer for deg.-