Kjempeskjermer som dette er unntatt fra forbudet, men eller må alle TV-er som selges i California fra 2011 ha vesentlig mindre strømforbruk enn i dag.
CES: Las Vegas: Høydepunkter og lavmål fra årets store elektronikk-happening.