STOLT:  Steve Jobs benyttet sjansen til å skryte av hvor høy andel av det amerikanske smartphone-markedet iPhone har fått i løpet av et år.
Køer, Air og Steve Jobs. Her er våre inntrykk fra årets Apple-messe i San Francisco.
Kjempeskjermer som dette er unntatt fra forbudet, men eller må alle TV-er som selges i California fra 2011 ha vesentlig mindre strømforbruk enn i dag.
CES: Las Vegas: Høydepunkter og lavmål fra årets store elektronikk-happening.