twitterstyretanbefaleroppkjøp
Twitters styre har enstemmig anbefalt at Musk handler selskapet for 44 milliarder dollar, den opprinnelige summen Musk foreslo med en...

Annonse


Annonse