Telefoner og annet utstyr som inneholder 3G-brikker fra Broadcom er nå forbudt å innføre i USA.
På grunn av en kuriøs patentstrid innfører USA importforbud mot et stort antall mobiltelefoner med bredbåndsmulighet.