Det lagres barneporno i blockchainen til Bitcoin.
Det lagres barneporno i blockchainen til Bitcoin.

Overgrepsmateriale mot barn funnet i bitcoins blockchain

De tyske forskerne har oppdaget at ukjente personer bruker bitcoins blockchain til å lagre og linke til overgrepsmateriale mot barn.

Open-source reskontro

Blockchainen er en open-source, distribuert reskontro som bokfører alle bitcoin-transaksjoner, men den kan også lagre små mengden ikke-finansiell data. Typisk lagrer man informasjon om hvorfor transaksjonen ble gjennomført eller hva man byttet mot bitcon, men man kan også lagre lenker og filer her.

1 600 filer i blockchainen

Forskere fra Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen i Tyskland har funnet ut at rundt 1 600 filer er lagret i blockchainen. Av disse inneholder åtte seksuelt innhold, hvor ett av disse er overgrepsmateriale mot barn. Videre inneholder to transaksjoner 247 linker til innhold hvor overgrepsmateriale vises. 142 av disse er linker som peker mot det mørke nettet.

Besittelse av blockchain kan være ulovlig

Forskerne uttalte at: – Våre analyser viser at ulovlig pornografi kan gjøre besittelsen av en blockchain ulovlig. Selv om det ikke finnes rettspraksis på området, tilsier lovteksten i land som Tyskland, Storbritannia og USA at ulovlig innhold [i blockchainen] kan gjøre blockchainen ulovlig å besitte for alle brukere. Riktignok trenger man ikke hele blockchainen for å gjennomføre en overføring av bitcoins, men enkelte prosesser – som for eksempel mining, krever ofte at hele blockchainen blir lastet ned. – Siden hele blockchainen blir lastet ned og lagret av brukere, er brukerne ansvarlige for alt innhold som blir lagt til i blockchainen av andre. Følgelig er det ulovlig å delta i blockchain-baserte systemer så snart disse inneholder ulovlig innhold, uttalte forskerne videre. Siden mining er en grunnleggende nødvendig forutsetning for at bitcon skal fungere, da prosessen brukes til å registrere transaksjoner i blockchainen og for å verifisere disse, kan det at blockchainen inneholder overgrepsmateriale mot barn by på merkbare problemer for kryptovalutaen. – Vi antar at det er stort potensiale for at ulovlig blockchaininnhold kan sette blockchainbaserte systemer i fare i fremtiden, avsluttet forskerne.

Ikke første gangen det advares

Dette er ikke første gangen at det advares mot at det kan lagres ikke-finansiell data i blockchainen. I 2015 sendte Interpol ut en advarsel der de skrev at blockchainens design gjør det mulig å injisere malware som deretter blir permanent hostet i blockchainen uten mulighet for å fjerne det igjen. Kilde: The Guardian