ds lite
Det ryktes om en tredje versjon av den håndholdte konsollen
Vil denne sekvensen være bevegelsesstyrt?
E3-lekkasjene fortsetter - nå om bevegelseskontroll og ny harddisk.