spychips.com

Annonse


RFID-pass blir alvor

spychips.comRFID (Radio Frequency Identification) har lenge vært brukt i butikker, for å registrere alt fra hva som blir solgt til hva som blir stjålet.

64 kb brikke

Nå har amerikanske myndigheter bestemt at også pass skal utstyres med denne teknologien. Alle amerikanske pass utstedt etter oktober 2006 vil ha ørsmå RFID-brikker med 64 kb lagringskapasitet.

I brikken blir det lagret navn, nasjonalitet, kjønn, fødselsdato og foto av innehaveren. Lignende pass ble innført i Norge enne måneden..

Massiv motstand

Som i Norge har de kommende RFID-passene møtt massiv kritikk fra organisasjoner og enkeltmennesker som kjemper for personvernet. I tillegg har det vært tekniske innendinger. Det har vært vanskelig å finne en måte å lese av passene presist på, og mange forventer lange køer på flyplassene når passene kommer i omløp.

Annonse


I tillegg er krypteringen for dårlig, hevdes det. Passene er utstyrt med en enkel nøkkel, noe som kan gjøre det mulig for utenforstående å lese av passene et stykke unna.,

Kan fortsatt stoppes?

Amerikanske myndigheter forsikrer imidlertid at de tekniske problemene er løst. De sier at det bare er immigrasjonsmyndighetene som får lov til å oppbevare informasjonen, og at det ikke finnes noen reell sikkerhetsrisiko.

Motstanderne gjør nå et siste desperat forsøk på å stoppe passene. Organisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) hevder at Bush-regjeringen ikke har myndighet til å utstede passene så lenge Kongressen ikke har godkjent dem.

Kilder:
News.com
Politidirektoratet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse