Annonse


En av ti uten tilgang på bredbånd

– Vi skal dekke 90 prosent ved utgangen av året. De siste 10 prosentene vil vi søke å finne løsninger for i samarbeid med myndighetene, sier Telenors informasjonssjef Pål Kvalheim til Dagens Næringsliv.

Telenor har hittil ment at det ikke er behov for et statlig bredbåndsfond. Men nå åpner konsernet for at det kan være lurt for myndighetene å stimulere utbyggingen der det i dag er teknisk vanskelig, eller for dyrt, å bygge ut.

Ifølge en undersøkelse fra selskapet Teleplan mangler cirka 10 prosent av norske husstander tilbud om bredbånd. Teleplan mener dette tallet vil krympe til 5 prosent i løpet av neste år.

Det fantes per august i år bredbånd i alle norske kommuner, men Norge har likevel lavest dekning blant de nordiske landene. Teleplan mener at cirka 45 prosent av husstandene i Norge vil være bredbåndsabonnenter innen utgangen av året.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse