Google.no

Annonse


Google tapte mot SMSFun

Google.noDet norske selskapet SMSFun har for en tid tilbake registrert domenenavnet google.no, og siden brukte det til å videresende surfere til diverse nettsteder, inkludert radarvarslingen på politiet.net.

Google likte dårlig måten domenenavnet ble brukt på, og har forsøkt å gå rettens vei for å få virksomheten til å opphøre. Foreløpig uten hell.

Full bakgrunn for denne saken kan du lese HER

Avvist av Namsretten

Oslo Namsrett avviste nemlig begjæringen om midlertidig forføyning forrige uke. SMSfun kan derfor lovlig beholde google.no-domenet, og Google Inc. er blitt SMSFun skyldig 66.140 kroner i saksomkostninger, ifølge Digi.no.

Annonse


SMSFun har argumentert med at hensikten med å kjøpe google.no hele tiden har vært å starte et nettsted for salg av solbriller (jepp, «verdens googleste briller»). Solbrillesalget kom i gang i november i år, rett før rettsaken tok fatt, 21 måneder etter at domenenavnet først ble registrert.

I rettens kjennelse heter det at «…retten kan ikke se at Google Inc. har påvist eller konkretisert at det foreligger en vesentlig skade eller ulempe ved SMS Fun AS sin bruk av domenenavnet», og at renomméet til Google.com ikke vil «bli vesentlig skadet i den tid det tar å anlegge søksmål og prøve saken i rettsystemet på vanlig måte», skriver Digi.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse