nød-telefon (ill.)

Annonse


Lager nett som aldri kan svikte

nød-telefon (ill.)

Det nye systemet som nå skal testes ut er sikrere enn det ordinære telenettet. Avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Ole R. Hafnor, understreker imidlertid at dette utelukkende er et samband nødetatene i mellom. Det gjør at kommunikasjon likevel er mulig til tross for sammenbrudd på det ordinære nettet.

Svakheter i det sivile telenettet

– Erfaring viser at det sivile telenettet har svakheter og det er derfor nødvendig at nødetatene har sikre kommunikasjonssystemer både internt og eksternt, sier Hafnor.

Å sette opp nettet er ikke gjort i en fei, ikke minst på grunn av den politiske kvernen. I løpet av høsten skal prosjektgruppen i departementet legge frem sine konklusjoner i løpet av høsten, slike at det kan bli tatt opp på en regjeringskonferanse i løpet av høsten.

Annonse


Departementet jobber med å legge frem et kostnadsbudsjett for et landsdekkende nødnett i statsbudsjettet for 2002.

Vil koste milliarder

Et landsdekkende TETRA-nett vil koste minst to milliarder kroner å bygge, men kan fort bli også dobbelt så dyrt. Dersom man også bestemmer seg for å inkludere nødsamband i tunneler, koster det en milliard kroner ekstra.

– Først og fremst er det brannvesen, politi og ambulansetjenesten som skal være tilknyttet nettet. Tidligere har disse nødsambandene hatt hvert sitt nett, og antenner, noe som har vært lite hensiktsmessig, sier Hafnor. Han ser det som en fordel at disse sambandene nå knyttes til et felles nett.

TETRA kombinerer funksjoner innenfor mobiltelefoni, mobilradio og trådløs datakommunikasjon i ett nett, som er lukket og uten dødsoner. Svikter nettet skal det bli mulig å aktivisere et walkietalkie-samband. I tillegg er nettet umulig å avlytte.

I første omgang settes det i gang et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag, som starter opp ved nyttårstider. Departementet har underskrevet en intensjonsavtale med Nokia og Telenor, som skal ha ansvaret for selve utbyggingen av piloten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse