Av Håvard Fossen

Annonse


Gigant-portal uten innhold

Av Håvard FossenSelskapet har nemlig kun en sjef, Knut Oppegaard, planer og 100 millioner kroner. Selv ikke navnet er bestemt.

På en pressekonferanse i dag fredag 5. mai la både konsernsjef Svein Aaser i DnB og visekonsernsjef Jon Fredrik Baksaas stor vekt på at deres felles selskap har som mål å øke bruken av e-handel i Norge.

Sikrer betalingsløsninger
Måten selskapene skal få dette til på, er ved å tilby ensartede grensesnitt mot brukerne, og ikke minst sikre betalingsløsninger via digitale signaturer.

For å trekke til seg trafikk, er nyheter det første som blir prioritert. Videre på lista er e-handel, markedsplasser, nettbanker, e-faktura og meldingstjenester.

Annonse
– Det er en rekke ulike måter å tilknytte seg nettet på idag. Vi skal sørge for at kundene kan benytte vår portal fra alle, enten det er mobiltelefoner, PCer, ulike PDAer eller smartphones, sa den som skal lede selskapet, Knut Oppegaard.

Han er også foreløpig eneste ansatte i selskapet, – og knapt nok det, for å sitere ham selv.

Mobil blir viktig
Oppegaard konstaterte at mobil e-handel er i ferd med å bli viktig, og han regner med at dette området får en svært viktig funksjon i e-handelsløsningene etterhvert, blant annet med mobilen som alternativ til betalingskort.

Konsulentene gnir seg i hendene
Selskapet, som ikke har fått noe navn, ei heller har noen ansatte, og er noe ullne på spørsmål om hvor de skal generere inntekter, vil ifølge Knut Oppegaard relativt raskt ha rundt 50 ansatte. Men dette tallet er ikke bestemt.

– Det er klart at vi kommer til å kjøpe tjenester i konsulentbransjen for å få portalen på lufta, sier Knut Oppegaard.

Med 100 millioner kroner, halvparten fra hver av de to eierne, skulle han ha råd til å kjøpe endel konsulenttimer. Og det må han, for ifølge Svein Aaser, er målet å få de første tjenestene ut til kundene før årsskiftet.

Til utlandet
– Vi tror samarbeidet mellom Telenor og DnB vil vekke oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Det er en klar forutsetning at det konseptet vi bygger opp seinere skal kunne benyttes i andre markeder enn det norske, sa Aaser.

Han mener de to eierselskapene har sterk kompetanse på sine fagfelt og at de sammen har en kompetanse på IT og bankvirksomhet som vil gi et internasjonalt produkt.

– Den markedsmessige og teknologiske utviklingen gir nye muligheter for samarbeid mellom bank og tele. Ser vi på diskusjonen om bredbånd i Norge, foregår den i dag rundt hvordan infrastrukturen skal ordnes. Det er feil ende. De tjenester som kommer ut fra en økt satsing på netthandel vil drive opp etterspørselen etter bredbånd, og da kommer løsningene som en følge av dette, sa Jon Fredrik Baksaas.

Konkurrentene slippes til?
Tele-bank-portalen skal, ifølge Baksaas og Aaser være åpen for både andre banker og teleaktører – til markedsmessige priser. De mener dette er viktig for at portalen skal kunne bli et ledende treffsted, og har derfor ikke noen form for eksklusivitet for sine tjenester.

– Vi vil også hjelpe selskaper som ikke har e-handelsløsninger i dag til å kunne tilby sine løsninger i et gjenkjennelig grensesnitt på portalen, sa Knut Oppegaard.

Et av fortrinnene han peker på for denne portalen er at de vil sikre både kunder og selgere sikkerhet for handelen.

– For DnB er noe av årsaken til satsingen på dette felles selskapet at vi tror kundene i nær framtid vil ønske å ha banktjenestene hjemme i stua. Vi kommer helt sikkert til å både prøve og feile, men vi skal til slutt skape nye løsninger som forbrukerne vil trenge, sa Svein Aaser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse