Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Vent med å kaste hussentralen

IP-telefoni er neste generasjon telekommunikasjon. Bedrifter bør likevel vente med å erstatte den gode gamle hussentralen helt.

Hjelmen og Kristiansen

Upålitelige datanettverk gjør at telefoni over datanettet i mange tilfeller bør være et supplement til «gammelmåten» – foreløpig.

– Teknologien må lære seg å krabbe før den kan gå. Vi kan ikke regne med at folk vil ta i bruk IP-telefoni før de får den samme stabiliteten og funksjonaliteten som vanlig telefoni, sier Dan Erik Kristiansen, produktsjef i Siemens.

Skift ut gradvis
Kristiansen anbefaler bedrifter å skifte ut den tradisjonelle hussentralen gradvis.

– Datanettverk er ofte overbelastet og ikke stabile nok. Den tradisjonelle hussentralen er fremdeles mer stabil og kan samtidig tilby brukerne flere funksjoner enn det dagens IP-telefoni kan. Dette vil vi derimot se en forandring i løpet av et par år, supplerer markedssjef Egil Hjelmen.

Felles verktøy
Over nyttår lanserer Siemens sin IP-løsning på det norske markedet. HiNet, som systemet heter, gjør bedrifter i stand til ringe via sine egne lokale datanett.

For brukeren betyr dette at de får et felles verktøy for tale og data: nemlig PC-en.

Tilleggsytelser og besparelser
IP-telefonen fungerer på mange måter likt den tradisjonelle telefonen. De største forskjellene ligger i brukergrensesnittet og kostnadsbesparelsene.

– Ved å integrere IP-telefonen i en helt ordinær multimedia-PC, får brukeren fullstendig oversikt over telefonsamtaler, e-post, faks og voicemail på ett grensesnitt. Brukerne kan også bruke en frittstående LAN-telefon hvis de ønsker det, forklarer Kristiansen.

En annen fordel er at rutingen av samtaler er logisk og ikke fysisk. HiNet ruter samtalen automatisk til den maskinen du er logget på. Dette er en stor fordel for prosjektorganisasjoner hvor folk flytter mye på seg.

Redusere kostnadene
Siemens lover videre at HiNet-løsningen skal redusere IT-driftskostnadene betraktelig ved at bedriften bare trenger å administrere ett nettverk og ikke to separate telefon- og datanett.

HiNet består av server- og klientsoftware, LAN-telefoner og gateways som kobler systemet mot offentlig nett eller eksisterende telefonsentral. På den måten kan den eksisterende telefonsentralen fases ut gradvis.

Internasjonal standard
Det som ifølge Siemens skiller deres løsning fra andre, er at den følger den internasjonale standarden for multimediekommunikasjon, den såkalte H.323 standarden.

I praksis betyr det at produktene skal kunne integreres med andre kommunikasjonsløsninger, som blant annet integrasjon mot windowsbasert programvare som for eksempel MS Net Meeting.

Foreløpig er Siemens en av svært få som kan levere bordapparater som er bygget etter denne standarden.

Passer bedre for noen
Mens institusjoner som krever ekstremt høy pålitelighet, som for eksempel sykehus, avgjort bør vente med å ta i bruk IP-telefoner, mener Kristiansen at selskaper med flere småkontorer allerede kan ta i bruk IP-telefoni for fullt. Forutsetningen er at bedriftens lokalnett kan benyttes.

– Selskaper med flere små kontorer vil spare såpass mye på at de faste kostnadene til teleoperatørene synker, at det vil lønne seg å gå over til IP.

– Og heller akseptere at de blir uten telefonkontakt i noen minutter hvis datanettverket skulle bryte sammen?

– Ja, fordelene er uansett såpass mye større en ulempene. Dessuten finnes det jo GSM-telefoner, poengterer han.

Stikkord: Mobil