Vattenfall

Annonse


Selger elkraft over Internett

Vattenfall

– Vår ambisjon er å ha minst 5.000 kunder innen årsskiftet, og skal bli en betydelig aktør på dette markedet, sier Mattias Tingvall, direktør for Abonnera.

Mer enn elkraft
Vattenfall har hatt en klar strategi om at selskapet bør tilby salg av mer enn elektrisitet over Internett. Husholdningene har ikke funnet det bryet verdt å bytte leverandør fordi innsparingene ikke har vært store nok.

Ved å samle el-, tele- og forsikringstjenester regner selskapet med at innsparingene samlet sett blir så interessante at kundene vil komme.

Vattenfall skal naturlig nok levere elektrisiteten som tilbys i det nye selskapet. Teleleverandør er Telia. Hvem som vil bli forsikringsleverandør er foreløpig ikke klart.