Annonse


Studiene styres av data

Et felles system for å sjekke studentdata er allerede etablert. Et nytt økonomisystem er på trappene, og nå vurderes et felles lønnssystem.

Ligger på nett
– Allerede nå kan hvem som helst gå inn og hente ut standardiserte data om eksempelvis opptak, studenttall, tilsatte, kostnader per student, hvor mange som tar eksamen og strykprosent ved høgskoler og universiteter, heter det i en melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Denne databasen ligger på Internett under adressen: www.nsd.uib.no/dbhvev/index.html.

I databasen ligger det også opplysninger om organisasjon, studietilbud, antall studenter, antall ansatte, økonomi og areal fra alle universiteter og høgskoler i Norge.

Annonse
Ikke felles allikevel?
Det er også i ferd med å bli innført et felles økonomisystem. Her har universitetene valgt Oracle, mens høyskolene bruker Agresso. Samtlige høyskoler regner med å være tilknyttet til neste år.

Det ligger også i kortene at det vil bli innført et felles lønns- og personalsystem. Ved årsskiftet regnes det med at høgskolen vil være ferdige med sin utredning om et felles lønns- og personalsystem. Her har universitetene allerede valgt Oracle.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse