Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Skal utdanne 2000-eksperter

OSLO: Næringsminister Lars Sponheim (bildet) vil ha flere eksperter som kan takle dataproblemene ved overgangen til år 2000. Nå varsler han kortsiktige opplæringstiltak allerede fra høsten av.

På linje med den ”År 2000 armé” som statsminister Tony Blair er i ferd med å bygge opp i England, skal også Norge få sin armé med år 2000-konsulenter.

Opplæringstiltak
Det skal etableres kortsiktige opplæringstiltak for å kvalifisere flere personer til å utføre arbeidsoppgaver i forbindelse med håndteringen av de dataproblemene årtusenskiftet vil forårsake. Eksisterende konsulent-kapasitet med år 2000-kompetanse er allerede for liten.

Både offentlige og private kurstilbydere skal delta.

1. august
Opplæringen skal starte senest 1. august i år. Ansvaret for dette har de respektive fagdepartementer. Nærings- og handelsdepartementet har det overordnede koordinerende ansvar.
Annonse