Annonse


Skuffende kvartal for Telenor

I tredje kvartal oppnådde konsernet en omsetning på 6.333 millioner kroner. Dette er 995 millioner kroner høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Selskapet har altså mindre inntjening på større resultat.

Vokser
Omsetningsveksten kommer i hovedsak fra mobil og fastnett telefoni, salg av kundeutstyr og oppkjøp av virksomhet. Investeringene hittil i år utgjør ca 6,3 milliarder kroner, hvorav omlag 3,3 milliarder kroner er investert i Norge

Driftsresultat som før
Telenor har hittil i år opprettholdt driftsresultatet på nivå med samme periode i 1996. Etter tredje kvartal var driftsresultatet 2.171 millioner kroner mot 2.230 millioner kroner i samme periode i 1996.

Prisreduksjoner
Resultatet er oppnådd til tross for prisreduksjoner, sterk konkurranse innenfor visse markedssegment og det selskapet kaller økt satsing innenfor prioriterte områder for ytterligere å posisjonere Telenor for økt konkurranse.

Annonse
I tredje kvartal ble driftsresultatet 905 millioner kroner, en økning på 56 millioner kroner i forhold til tredje kvartal 1996.

Vekst i mobil og Internett
Innenfor mobiltelefoni er det fortsatt sterk vekst i antall nye GSM-kunder. Antall GSM-kunder utgjorde ved utgangen av tredje kvartal nær 756.000, inkl. “Ring Kontant”.

Internettmarkedet, hvor Telenor er den ledende aktøren, er preget av sterk konkurranse. Ved utgangen av tredje kvartal hadde Telenor ca 150.000 abonnenter mot ca 112.000 ved årsskiftet.

Tilknyttede selskap
Tilknyttede selskap er fra 1. januar 1997 inkludert i henhold til egenkapitalmetoden. Disse selskapene bidrar hittil i år med et negativt resultat på 370 millioner kroner hvorav 183 millioner kroner er oppstått i tredje kvartal.

Mange av de internasjonale engasjementene er i en oppstartingsfase, hevder Telenor, og vil dermed de første årene generere underskudd selv om de har positiv verdiutvikling. Selskapets ledelse mener imidlertid at investeringer i nye markeder er avgjørende for Telenors utvikling på lang sikt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse