Annonse


Godt resultat for Ark

Arks resultat før skatt for årets ni første måneder ble på 40,2 millioner kroner, en økning på 11,3 millioner kroner i forhold til samme periode i 1996.

Omsetningsøkning
Ark-konsernet avsluttet 3. kvartal 1997 med en total omsetning på 212 (171) millioner kroner. Det representerer en vekst i forhold til 3. kvartal 1996 på 24 prosent.

Omsetningen i årets ni første måneder ble 718 millioner kroner, mot 501 millioner kroner for samme periode året før.

Fusjon
Ark Network ble etablert i tredje kvartal for å satse ytterligere på området network computing.

Annonse


Under Ark-konsernet ligger selskapene Skrivervik data, NetCenter og Lantec.

Fusjonsplaner
Tidligere i oktober innledet Ark forhandlinger med nederlandske Getronics NV om en fusjon mellom Ark og Getronics Norge. Selskapet eier 100 prosent av aksjene i Cinet med datterselskaper.