Arkiv

Annonse


Røde kvartalstall hos Santech

ArkivSelskapet forventer en omsetning for 2. kvartal på linje med samme periode i fjor. Dette tilsier 971 millioner kroner.

Resultatet forventes å bli i underkant av resultatet samme periode i fjor, heter det i børsmeldingen. Da opplevde nemlig Christoffersen at det sto 18 millioner kroner i minus på bunnlinja.

Krampetak?
– Styret og ledelsen i Santech har derfor besluttet å implementere tiltak med sikte på å styrke selskapets konkurransekraft. Tiltakene tar spesielt sikte på å øke selskapets omsetning og styrke brutto marginen, skriver Christoffersen i børsmeldingen.

I meldingen gjør konsernet et poeng av at månedlige driftskostnader er blitt betydelig redusert.

Annonse


Bemanningsreduksjon
Santech Micro Group har de siste ni måneder gjennomført en betydelig bemannings- og kostnadsreduksjon.

Antall ansatte i konsernet er redusert fra 482 personer ved utgangen av juni i fjor til 325 ansatte nå.