Annonse


Høyhastighets Oslonett

Skolesjefen i Oslo har inngått avtale med Oslo Energi Tele A/S om leveranseav en fast 2 MBit/s fast linje til Osloskolene. Avtalen ble undertegnet 9.januar og allerede nå har 20 skoler presentert seg med hjemmesider.(http://www.skolesjefen.oslo.no)

Rimligere
Planen er at 22 videregående skoler og syv ungdomsskoler skal knyttes tilnettet i løpet av januar. Men Oslo Energi er blitt noe forsinket på grunnav sterk kulde den siste tiden, så det er en mulighet for at tidsplanensprekker noe.

– Fordelen med høyhastighetstilknytningen er at skolene er online heletiden, sier Nina Elise Jørgensen, IT-konsulent hos skolesjefen. Mangeskolesjefer har opplevd at ISDN-løsning og tellerskritt har blitt dyrt.

Multimedia
– Dessuten har ISDN en 30 ganger så lav overføringshastighet. Dennetilknytningen gir muligheter for å overføre store mengder med data av typelyd og bilde. Noe som det kommer stadig mer av på Internett.

Annonse


– En annen fordel er at skolene kan bli synlige for omverdenen. Osloskolenelegges på et felles intranett. Hver skole kan sette opp sin egen server,sier Jørgensen, og mener IT-planene har mye fremtidighet i seg; nestenuansett hva som skjer så kan det tilpasses.

Sensureres
Skolenettet skal også ha mulighet for å sette opp sperre slik at uønsketesteder på nettet skal være utilgjengelige for elever på ungdoms- ogvideregående skole.

Elevene skal også kunne bruke hente e-mail hjemme hos seg selv om de erknyttet opp mot Internett derfra.
SchibstedNettA/S vil være underleverandør til Oslo Energi Tele og skallevere Internett og andre tjenester.

Annonse


Annonse


Annonse