meta
Sist gang FTC gikk etter Meta, het det Facebook.

Annonse


Nå får Meta myndighetene på nakken, igjen

Etter at deres første søksmål mot Meta, som den gang het Facebook, ble avslått, går Federal Trade Commission (FTC) på nytt til søksmål mot teknologigiganten.

Ble avvist i første rettsrunde

FTC anklager Meta for det samme som i forrige runde, nemlig å opprettholde deres monopol innen PSN-tjenester (personal social networking) ulovlig gjennom en årelang periode med antikompetitive handlinger. De ønsket også at selskapet skulle deles i flere mindre selskaper, og at oppkjøpene av Instagram og WhatsApp skulle reverseres.

Det hører historien til at søksmålet sist ble avslått av retten etter seks måneder med begrunnelse i manglende bevis som støttet oppunder FTC sin påstand – det de hadde var ikke tilstrekkelig for å bevise at selskapet på ulovlig vis dominerte markedet for sosiale medier. Likevel ble de gitt en ny sjanse til å fremme bevis for retten, og nå har den tid kommet.

Dommeren avviser noen av FTC sine påstander

Den føderale dommeren James Boasberg har sagt seg enig i å kjøre en ny runde av saken:

“Først og fremst mener FTC nå at de har tilstrekkelig med fakta til å påstå at Facebook utøver monopolmakt i markedet for PSN-tjenester. FTC har også fremmet påstander om at selskapets dominerende markedsandel beskyttes av de høye inngangsbarrierene til markedet. Til slutt har de også forklart at Facebook ikke bare har monopolmakt, men at de bevisst har gått etter å opprettholde denne makten gjennom antikompetitive aktiviteter, spesifikt ved å kjøpe opp Instagram og WhatsApp.”

Samtidig feier Boasberg enkelte av FTC sine påstander om Meta sine holdninger av bordet: blant annet gjelder det for påstanden om at Meta skal ha hindret utviklere i å samhandle med deres plattform gjennom nøye utvalgte retningslinjer for bruk av tjenesten deres. Dette ble avviklet i 2018, hevdes det.