Annonse


– Trakassert på jobben

Designeren Julie Ann Horvath er en profilert iT-personlighet og et forbilde for amerikanske kvinner som ønsker å gjøre en karriere innen teknologi og informatikk.

Lang og komplisert historie
Derfor er det nå svært mange som er skuffet over at hun nå forteller om det hun hevder er omfattende trakassering på grunn av sitt kjønn på jobben i programnettverket GitHub.

GitHub er et salgs sosialt nettverk for utviklere, der ideer flyter fritt og både kode og ferdig programvare kan lastes ned gratis.

Horvaths historie er lang og komplisert, og ser primært ut til å dreie seg om et merkelig forhold hun etter hvert fikk til (den ikke navngitte) sjefen og grunneleggerens kone.

Annonse
Trøbbel med sjefens kone
Kona påberopte seg nær sagt all makt i selskapet, på tross av at hun ikke jobber der. Hun sto ansvarlig for alle viktige avgjørelser og hadde siste ord når det gjaldt ansettelser og oppsigelser, hendet hun overfor Horvath.

Disse påstandene blir nå avvist i en melding som er undertegnet GitHubs med-grunnlegger Chris Wanstradt.

– Kona til grunnleggeren har i motsetning til påstander i media aldri hatt makt til å ansette eller si opp folk og har nå blitt nektet adgang til lokalene, heter det i meldingen.

«Uanstendig gloing under dans»
Horvath viser også til en episode der en annen kvinnelig ansatt skal ha danset til musikk under en festlig tilstelning på jobben der det etter alt å dømme ble servert alkohol.

Horvath fikk inntrykk av at de mannlige ansatte stirret på henne (altså kvinnen som danset) på en støtende måte.

Håper det kan bidra
Saken har utvilsomt blitt en snakkis i IT-miljøet i USA, selv om den for utenforstående kan se ut som en ikke-sak eller i verste fall et sjalusidrama mellom to kvinner.

Horvath har nå sagt opp jobben i GitHub, og sier hun håper at hennes historie kan bidra til å sette trakassering av kvinner i IT-bransjen på dagsorden.  

Kilder:
The Setup
​Techcrunch
The Verge
Twitter
GitHub
 

 

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse