Telenor: – Vi skjønner at folk reagerer

Tidligere i dag ble ITavisen tipset om en SMS fra Telenor som så mistenkelig ut som en phishing-melding.

– Den er fra oss
Men nå bekrefter Telenors pressesjef, Knut Sollid, at SMS-en stammer fra dem:

«Vi har full forståelse for at mange reagerte med usikkerhet da de mottok denne SMS-en fra Telenor, men med et (for mange) ukjent avsendernummer (2030).

Annonse

Vi har også registrert at sosiale medier er tatt i bruk for å advare mot å forholde seg til SMS-en og teksten i den, som oppfordrer mottakeren til å svare med ordet TELE, eller klikke på lenken som også er vedlagt.»

Ikke svindel
Og for å gjøre det klinkende klart:

«SMS-en er sendt fra Telenor. Vi kan imidlertid forsikre at dette IKKE ER SVINDEL, forsøk på dette eller forsøk på kompromittering av mobiltelefonen på noe annet vis, eksempelvis phishing», forklarer Sollid.

Telenor beklager
Telenor beklager at SMS-en kan ha virket som et forsøk på å kapre personinformasjon:

«Telenor beklager på det sterkeste den usikkerhet som disse SMS-ene har skapt. Vi kan imidlertid forsikre at fremtidige meldinger fra oss vil ha Telenor som meget tydelig avsender.»

Derfor fikk de den
«De som mottok SMS-en er Telenor-kunder, som alle har gitt såkalt e-aksept (har akseptert at de vil motta e-DM og annen relevant informasjon fra Telenor via e-post), men som ikke har åpnet e-post fra Telenor i løpet av det siste året.

Derfor også SMS-ens innledning om at vi har sendt vedkommende flere e-poster, men – på bakgrunn av at disse ikke er åpnet – er vi usikre på om det er riktig adresse vi sender e-postene til.»

Annonse
Annonse