Frankrike skroter piratloven

Frankrikes omstridte Hadopi-lov er nå i ferd med å bli avviklet helt. Dette skriver The New York Times.

Utestengt av alle
Loven, som er svært omstridt, innebærer blant annet at fildelere som ikke gir seg etter tre advarsler kan bli kastet av nettet.

Ikke bare utestengt av sin nettleverandør, men også nektet adgang til Internett-forbindelse av alle andre franske nettleverandører i inntil ett år.

Annonse

Innser feilen
Nå innser den franske regjeringen at de har vært for harde i klype, selv om det så langt ikke har vært et eneste tilfelle der lovens strengeste straff har kommet til anvendelse.

Det har imidlertid ikke manglet på advarsler.  I januar i år ble det sendt ut hele 82 000 av dem til franske fildelere.

-Som å ta vannet
– I dag er det ikke mulig å kutte internettforbindelsen. Det ville være som å ta fra folk vannet, sier den franske IT-ministeren Fleur Pellerin.

Hun mener at loven ikke har fungert etter hensikten og er innstilt på å avvikle for godt den statlige institusjonen som har gitt loven sitt kallenavn, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Direktoratet for formidling av verk og beskyttelse av rettigheter på Internett).

Mindre fildeling
Det har vært delte meninger om loven har fungert eller ikke.

Apple kan rapportere om økt salg av musikk via iTunes, og den ulovlige fildelingen har utvilsomt gått ned blant franskmennene.

Men om dette skyldes HADOPI eller bedre lovlige film- og musikktilbud eller en kombinasjon av begge deler, er vanskelig å si.

Annonse
Annonse