Apple til krig mot Vista

20050713_small_Apple-logo

Apple har en stund kjempet en stille krig mot Windows Vista gjennom retorikk og utspill på selskapets hjemmesider. Nå flyttes krigen ut i butikkene.

Gjør narr av Vista

Hittil har Apple nøyd seg med å gjøre narr av den kompliserte oppgraderingsprosessen til Vista i en rekke TV-reklamer og på sine egne hjemmesider. Bill Gates har på sin side kritisert Apples kampanje, og benektet at Vista er en kopi av OS X.

Nå sender Apple ut et seks sider langt dokument til alle sine butikkansatte, der de kurses i hvordan de kan fremheve OS Xs fordeler og rakke ned på Vista.

Annonse

I dokumentet, som heter «forbi Vista», blir Apples butikkansatte kurset til å fremheve Vistas tungvinte oppgraderingsprosess, samtidig som man legger vekt på Macs mulighet tli å kjøre Vista, vanskeligheten med å velge mellom mange Vista-versjoner, og kostnaden med å kjøre Vista kontra OS X og iLife.

Egne T-skjorter til de ansatte

De butikkansatte blir også instruert i hvordan de skal dra paralleller mellom OS X og Vista, blant annet ved å sammenligne Vistas Aero-grensesnitt med OS Xs Aqua.

Ifølge kilder vil Apple i løpet av kort tid presentere Vista-relatert reklamemateriale i sine butikker, og på T-skjorter båret av de ansatte.

Kilder:
ThinkSecret

Annonse
Annonse