Motorola BT 2 lite

Annonse


Motorveien blir intelligent

Motorola BT 2 liteEn pipelyd forteller deg at du er for nær bilen foran, et blinkende lys sier at det er trygt å skifte fil, mens en alarm markerer at det kommer et kjøretøy bakfra i høy hastighet. Informasjonen kringkastes til deg fra sendere plassert langs motorveien.

Reservert

De intelligente veiene er ennå fem til ti år inn i fremtiden, men FCC har allerede reservert radiofrekvenser til dette bruket. Hensikten er å unngå at det lages garasjeportåpnere, mobiltelefoner, bompengebrikker og annet utstyr som kan skape kaos på de elektroniske veiene.

Målet med det nye systemet er å få ned antallet ulykker og dødsfall på amerikanske veier. Årlig dør 42.000 personer i slike ulykker i USA. – Veiene skal bli tryggere for oss alle, sier FCCs Kathleen Abernathy. På vei til jobb i dag hadde jeg et par bilister foran meg som kunne trengt et slikt antikollisjonssystem, sier hun til Daily News.

Rekkevidden på veisenderne er ca 100 meter. I tillegg til å forhindre kollisjoner skal systemet kunne bringe nyttig informasjon til bilistene.

Ingen vits

Men ikke alle er like entusiastiske. – Det hjelper ikke å gi bilistene en advarsel om at det kommer noen imot. De handler like vel ikke riktig, sier Russ Radler, talsmann for forsikringsbransjen.

Systemet skal også kunne gi utrykningskjøretøyer mulighet for å styre signalene i lyskryss slik at de får klar bane under utrykning.

Annonse


Annonse