WD 120 GB harddisk

Annonse


«Master/slave» politisk ukorrekt

WD 120 GB harddiskBegrepet master/slave er ofte brukt for å holde styr på hvilken status to harddisker som er koblet i serie har i forhold til hverandre. «Master» betyr primærdisk, «slave» sekundærdisk.

Skarpt brev

Men begrepet kan ikke brukes i Los Angeles, der myndighetene har stemplet det som politisk ukorrekt.

I følge nettstedet Reason.com fikk eiendomsselskapet Eric Canuteson beskjed om dette i et brev fra lokalmyndighetene i Los Angeles:

Los Angeles kommune oppfordrer til og jobber aktivt for et arbeidsmiljø som er fritt for diskriminerende innflytelse – enten den er aktiv eller faktisk opplevd. Derfor forventer kommunen at våre produsenter, leverandører og kontraktører gjør et konsentrert forsøk på å sikre at alt utstyr, alle varer og tjenester som blir levert til kommunen ikke inneholder eller signaliserer et inntrykk som kan bli oppfattet som støtende eller fornærmende i sin natur.

Annonse


Ett slikt eksempel fra senere tid er en produsent som merker sitt utstyr med ordene «Master/Slave», tydeligvis for å merke primær og sekundær kilde. Basert på det kulturelle mangfoldet og følsomheten i Los Angeles kommune, er dette ikke et akseptabelt identifikasjonsmerke.

Sitat slutt.

Annonse