DSL USA

Annonse


Opplyste brukere skal redde USA

DSL USARapporten har blitt lagt ut på nett for å la bransjen komme med synspunkter før den endelige utgaven blir forelagt president Bush.

De 60 forslagene inneholder ingen lovendringer eller mandater til statlige organer. Tvert imot er holdningen at siden 85 % av infrastrukturen tilhører private foretak skal også 85 % av ansvaret ligge der.

Opplysning

Alle amerikanere oppfordres til å skaffe seg den nødvendige kunnskap til å kunne opptre ansvarsfullt og sikkert på Internett. Likeledes oppfordres alle små og store firma til å sørge for så god sikkerhet som mulig for å hindre et elektronisk Pearl Harbor.

Akkurat som amerikanerne væpner seg til tennene for å vokte sin egen eiendom, skal de nå sørge for å sikre sitt eget hjørne av cyberspace i følge Richard Clarke, som er hovedmannen bak rapporten.

Skilpadden Dewy

For å få i gang folkets oppmerksomhet skal regjeringen sponse en reklamekampanje som maner til varsomhet på nett.

Også skolebarna skal få sitt gjennom maskoten Dewy, en skilpadde.

Microsoft

Skeptikerne mener at hele rapporten har Microsoft skrevet over seg. Flere av komitemedlemmene har tilknytning til Microsoft.

De mest kritiske vil til og med ha det til at det er Bill Gates selv som står bak hele initiativet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse