Bill Gates (reklamevideo)

Annonse


Forlik for Microsoft

Bill Gates (reklamevideo)Tirsdag går fristen ut for de to partene – Microsoft og det amerikanske justisdepartementet – til å inngå et forlik som fritar Microsoft fra straff for å ha brutt USAs antitrust-lover og reglene for fri og rettferdig konkurranse.

Det er fortsatt på det rene at Microsoft har brutt loven – det er det ingen som lenger krangler om.

Spørsmålet er bare hvilken straff de skal ha for det.

Fem års «husarrest»

Forliksforlaget innebærer at Microsoft verken må deles opp eller betale bøter. Derimot må de følge eksisterende regler nitid, og finne seg i at amerikanske myndigheter følger ekstra godt med i hva de foretar seg i fem å framover.

Annonse
I praksis innebærer dette at Microsoft må garantere fritt leide for konkurrenter, både innen deres eget programvaremiljø og på forretningsområder der de i dag er dominerende.

Sandpåstrøing

Det er på det rene at Microsoft selv vil godta avtalen. Bill Gates har uttalt seg positivt, og mener dette er til det beste både for Microsoft og forbrukerne.

Det er derimot ingen som vet med sikkerhet om siste instans i rettsvesenet, dommer Colleen Kollar-Kotelly, vil ratifisere forliket.

Amerikansk finjuss er en vitenskap i seg selv. Først på tirsdag vil vi få endelig svar.

Delstater og EU gjenstår

Uansett om avtalen blir godkjent, gjenstår det to bøyger til for Gates. Den ene er alle delstatene som har gått til separate søksmål mot selskapet. Den andre er EU, som er i ferd med å reise en sak som nesten er identisk med den amerikanske myndigheter nå ser ut til å ha avsluttet.

Forslaget i detalj – fra BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse