Dollarpil

Annonse


IT-folk lures med opsjoner

Dollarpil– Det er på tide at ansatte i IT-bransjen begynner å tenke fremover. I denne bransjen brytes arbeidsmiljøloven svært ofte, sier forbundssekretær Roar Gundersen i El&IT-forbundet, til ITavisen.no.

Oppblomstringen av IT-økonomien satte helt andre standarder for arbeidsplasser. Høye lønninger, stor risiko, opsjonsavtaler, kule fester og materielle frynsegoder, gjorde at mange anså det som tull å organisere seg.

Pendelen snur

I Sverige har er pendelen i ferd med å snu, og det svenske forbundet for IT-bransjen har opplevd en økning i antall medlemmer.

De ansatte i nettselskapet Amazon.com har nå varslet at de ønsker å organisere seg. Den amerikanske fagforeningsgruppen, Prewitt Organizing Fund, holder nå på å organisere 5.000 arbeidere som er ansatt i selskapets distribusjonssentre i Tyskland, USA og Frankrike.

Annonse
Argumentet til mange av arbeidsgiverne, er at fagforeninger er overflødige i akkurat deres bedrift.
– Med våre opsjonsavtaler er alle ansatte eiere, sier adm. direktør Jeff Bezos i Amazon.com, til Infoworld.

Men i likhet med i Amazon.com, er opsjoner i en rekke IT-selskaper i dag svært lite verdt.

Får ikke betalt for overtid

– Dersom opsjonene er formulert som en del av lønna, er det grunn til å være observant, sier Roar Gundersen. Han har vært vitne til at en rekke opsjonsavtaler de siste årene har blitt verdiløse.

– Hvilken overtramp er de vanligste fra arbeidsgivers side?

– Det er svært vanlig at mange ikke får betalt for merarbeid. Lovteksten sier at man har krav på overtidsbetalt og akkurat her slurves det veldig, samtidig som det er stort arbeidspress.

-I tillegg mangler arbeidsplassene ofte arbeidsmiljøutvalg og verneombud, forteller Gundersen.

– Hva kan dere gjøre for IT-arbeideren i en vanskelig situasjon. Er selskapet konkurs, er det likevel lite man kan gjøre?

Medlemskap sikrer juridisk hjelp

– Dersom oppsigelsen er usakelig, kan vi yte juridisk bistand som dekkes av forbundet. Man får gratis advokat før og under en eventuell rettssak, med alle omkostninger dekket, sier Gundersen. Han er bekymret over at svært mange selskaper ikke oppfyller lovteksten.

Selv om en bedrift slås konkurs har man rettigheter. Det skal blant annet være en prosess i forkant, der ansatte informeres om situasjonen, og man har dessuten lønnsgarantier i en slik situasjon.

I nettøkonomien har det vært mange tilfeller der informasjonen har sviktet fullstendig. Det har vært hendelser der ansatte kommer på jobb, og identiteten er slettet fra systemet, eller de blir stengt ute fra lokalene, uten at arbeidstaker har vært varslet i forkant.

Gundersen innrømmer at de som forbund, kunne vært flinkere til å informere IT-ansatte om rettigheter og verdien av å melde seg inn i ett forbund. El&It-forbundet har ikke opplevd den samme veksten som sin svenske søsterorganisasjon, men får stadig flere henvendelser.

Ikke kult nok?

For mange er det utrendy og ukult å være en del av en fagorganisasjon. Det representerer noe kjedelig og gammeldags, som mennesker i ny økonomi ikke ønsker å være en del av. Men skulle man bli usakelig oppsagt, eller komme i en konflikt med arbeidsgiver, er det godt å ha noen i ryggen som taler ens sak.

Tenk deg en situasjon der du har brukt alle dine krefter på et selskap som opphører å eksistere. Påkjenningen av dette, bør man kanskje ikke underdrive.

El&IT-forbundet er en såkalt vertikal organisasjon, og organiserer folk på alle nivåer i elektronikk og IT-bransjen. Medlemsavgiften er 1,2 prosent av brutto månedslønn.

Elogit

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse