Arnt Sommerlund

Annonse


Sju vil ha UMTS-konsesjon

Arnt Sommerlund– Det er gledelig at så mange har levert søknad. En slik konkurranse er med på å sikre en effektiv utnyttelse av ressursene ved utbygging og drift av det nye teletilbudet. Samferdselsdepartementet tar sikte på at tildelingen av konsesjoner vil skje i løpet av høsten, heter det i en pressemelding fra samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Totalt fikk Samferdselsdepartementet sju søknader om konsesjon for utbygging og drift av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon i Norge.

Følgende sju grupperinger har søkt om konsesjon:

 • Broadband Mobile ASA (Består av Enitel og finske Sonera)
 • NetCom.
 • Tele2 Norge.
 • Orange Norge AS (Består av Orange og Bredband Mobil i samarbeid med de norske selskapene Schibsted, Nera, Bane Tele, Norsk Aller, Veidekke og Four Seasons Venture III).
 • Telenor.
 • BusinessNet. (Et konsortium bestående av Tele 1 Europe, Western Wireless International og Rix Telecom).
 • Et konsortium bestående av Orkla, Dagbladet, Hafslund, Hakon Gruppen, NorgesGruppen, OBOS/NBBL og Posten Norge.

  Det nye systemet vil kunne tilby en vesentlig høyere overføringshastighet enn dagens mobilsystemer. Det åpner også for en rekke nye tjenester, blant annet multimedietjenester der tekst, tale og video kan kombineres.

  Detaljert informasjon kommer

  Det tas sikte på at sammendrag av søknadene vil bli lagt ut på Post- og teletilsynets hjemmesider i løpet av tirsdag 15. august 2000. Det er også mulig å finne utlysningsdokumentet på samme adresse.