Annonse


Forkastet bredbånd-anke

En av konsekvensene av ankeprosessen er at Forums Communication ikke kan være helt trygge på at de er sikret den lisensen de fikk tildelt av Post- og Teletilsynet i mars i år. Det ble da delt ut tre landsomfattende lisenser for trådløs bredbåndkommunikasjon i 26 Ghz-båndet. I tillegg til Formus fikk Broadnet og ElTele Øst lisenser. På sine hjemmesider presenterer Formus sine planer i Norge, men tar et forbehold om at lisens-tildelingen er anket.

Ønsker en fjerde lisens

Informasjonssjef Wibeke Brusdal i UPC sier at selskapet egentlig ønsker at departementet skal dele ut en fjerde landsdekkende lisens, ikke ta fra en av de som fikk tildelt i mars. Den nye anken er ikke skrevet ferdig ennå, men Brusdal bekrefter at UPC vil anke.

– Opprinnelig ble det lyst ut fire landsdekkende lisenser, men det ble bare delt ut tre. UPC er en leverandør av bredbåndtjenester i dag. Vi har flere regionale lisenser i 26 Ghz-båndet, som vi fikk ved kjøpet av ElTele Vestfold og ElTele Østfold. En landsdekkende lisens ville gitt oss mulighet til å utvide tilbudet om bredbåndstjenester til bedriftsmarkedet fortere. Alternativet er å grave, og det tar tid, sier Brusdal.

UPC har også konsesjon for trådløs tilgang i 3,5 Ghz-båndet, noe som gir kapasiteter opp mot 2 megabit. I 26 Ghz-båndet er det mulig å tilby båndbredder opp mot 30 megabit/s.

Annonse


Full fart i utbyggingen

– Vi har hele tiden følt oss veldig sikre på at vi faktisk har fått den lisensen vi ble tildelt. Det er vanlig at det blir anker etter slike tildelinger, men det er mer et formelt forbehold vi tar når vi på weben nevner at tildelingen er anket. Formus har fått lisenser i alle de land vi har søkt. Noe av årsaken er et grundig forarbeid og våre ambisiøse planer, sier markedsdirektør Rune Skow i Formus Communications Norway.

Formus har ikke tenkt å slå av på farten i sine planer, som omfatter utbygging i 24 store norske tettsteder og byer. Selskapet retter seg i første omgang mot bedriftsmarkedet, og regner med å både tilby trådløs tilgang og benytte Telenors kobber til ulike DSL-løsninger. Planen er å tilby de første kundene aksess i år.

Formus var et av tre selskaper som ble valgt ut blant 13 søkere på nasjonale lisenser i Norge basert på seks ulike kriterier formulert av Post og teletilsynet. Disse kriteriene inkluderte: Teknisk kvalitet på det planlagte nettverket, erfaring, geografisk og demografisk dekning samt rask utbygging.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse