Annonse


Billigere å ringe til utlandet

Telenor melder at endringen samlet utgjør en prisreduksjon på 16 prosent for alle utenlandssamtaler.

Tidligere har det vært lik pris, uavhengig om man ringer til mobiltelefon eller fasttelefon i utlandet. Men kostnadene for Telenor har vært noe større på å formidle samtaler til utlandet på mobiltelefon.

Billigere
–Vi vil gi våre kunder en mulighet for enda billigere fasttelefonsamtaler til utlandet. Samtidig ønsker Telenor å ha et prissystem som bedre reflekterer våre faktiske kostnader på utenlandssamtaler. Dette er grunnen til at vi nå innfører et nytt to-prissystem, sier informasjonsdirektør Ole Tom Nomeland i Telenor Privat.