Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lite IT-eksport fra Norge

I Norge står den teknologibaserte industrien for 16 prosent av vår totale vareeksport. I Sverige står den for over 50 prosent.

Arbeiderpartiets web
– Vi har på en måte sovnet på oljeputen. Det gjør at vår framtidige velstand står i fare, sier professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.

Norge har en lav andel kunnskapsbasert vareeksport i forhold til andre sammenlignbare land.

– Dette i kombinasjon med mindre nyskaping enn i landene omkring oss gjør at vi ikke har et bærekraftig BNP-nivå. Vi er fortsatt et utpreget råvareeksporterende land, sier Reve.

Handels- og næringsminister Grete Knudsen er enig.
– Som råvareleverandør av et knapphetsgode har vi utsatt mange av de nødvendige omstillinger vi står ovenfor. Men det er et kinesisk ordtak som sier at krise er alle fremskritts mor. Dette er nå utfordringen for Norge, sier hun.

Dårlige rammevilkår
– Det er et problem for IT-bransjen at lederne hele tiden slåss mot dårlige rammevilkår og mangel på kvalifisert arbeidskraft, sier lederen i Den norske Dataforening, Svein Stavelin.

Han kritiserer norsk skattepolitikk. Han mener Danmark kan være et forbilde.
Der får utenlandske selskaper gunstig beskatning over en periode, – under forutsetning av at selskapet garanterer for verdiskaping i landet. Også enkeltmennesker innenfor EU og EØS slipper unna med flat beskatning på 30 prosent hvis de bor i Danmark i over tre år.