Annonse


UMTS-utlysning etter påske

I stortingsmelding nr. 24 (1999-2000) ”Om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon” er det lagt opp til en anbudskonkurranse framfor en auksjon.

Samferdselskomiteen har da også valgt å følge meldingens anbefaling på dette området.

Topp prioritet
– Dersom Stortinget følger innstillingen, regner jeg med at departementet kan være klar til å lyse ut anbudskonkurransen rett etter påske. For dette har høyeste prioritet, sier ekspedisjonssjef Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet til Telecom Revy.

Hun vil ikke opplyse noe datoer for behandlingen på det nåværende tidspunkt. Men etter det Telecom Revy erfarer kan dette bety fristen for å gi anbud vil være før sommeren, og at de fire lisensene deles ut til høsten.

Annonse


– Bred dekning viktig
I stortingsmeldingen legger Samferdselsdepartementet vekt på bredest mulig dekning for fremtidens mobilsystem – UMTS (Universal Mobile Telecommunications System):

”Med bakgrunn i at det er ønskelig med en så omfattende utbygging som mulig og at det er usikker om det vil være flere søkere enn det er konsesjoner, mener Samferdselsdepartementet det vil være hensiktsmessig å benytte anbudskonkurranse også ved tildeling av konsesjonene for tredje generasjons system for mobilkommunikasjon.” (Pkt. 3.4.6 Konklusjon)

– Bredest mulig dekning er et viktig tildelingskriterium, sier ekspedisjonssjef Hildrum til Telecom Revy.

I forslaget legges det opp til en minimumsdekning i de seks største byen i Norge, samt i Tromsø og Bodø. Etter det Telecom Revy erfarer vil de anbyderne som kan by på utbyggingsambisjoner ut over minimumskravet stille meget sterk i kampen om de fire UMTS-lisensene.

Ti-talls søkere?
Det vil ventelig være et titalls søkere til de fire lisensene. Det forventes at Telenor og NetCom håver inn hver sin, og da står kampen om de to siste. Løsningen for mange av søkerne blir derfor å gå sammen i partnerskap/konsortier med andre for å sikre seg den verdifulle tilgangen til fremtidens mobilnett.

Annonse