Telia AB

Annonse


Telenors brud sliter

Telia AB(Denne artikkelen er oppdatert kl. 14.25, 26. sept.)

Omsetninge øker svakt, mens resultatet svekkes med 27 prosent i 1. halvår.

Telia AB leverte i dag, torsdag, regnskapstallene for 1. halvår. Og det står ikke bare bra til med Telenors brud.

Svikt
Konsernets totale omsetning økte i de seks første månedene med 8,5 prosent, fra 23,3 milliarder kroner i fjor til 25,3 milliarder kroner i år.

Annonse


Men i samme periode ble resultatet etter skatt redusert med 27 prosent, fra 2,6 milliarder kroner i fjor til 1,9 milliarder kroner i år.

– Konkurransen på sverigemarkedet øker og prisene faller, nå også på mobiltelefoni. Telia forsterker til tross for dette lønnsomheten gjennom volumvekst og rasjonalieringer. Dette gav i 2. kvartal lavere driftskostnader sammenlignet med samme periode året før, hevder konsernsjef Jan-Åke Kark i en pressemelding.

Fremhever (oppdatert)
Telia vil fremhever likevel at det fortsatt er godt tilvekst før mobil- og fastnett-tjenester. Internett er en sterk faktor for volumveksten innen telefoni (se egen sak nedenfor).

I tillegg påberoper Telia seg det de kaller ”en kraftig resultatforbedring i den svenske virksomheten, til tross for betydelige prisreduksjoner”.

Men tross svenskenes optimisme, så er tallenes tale er klare – resultatetuviklingen peker nedover i øyeblikket før fusjonen med Telenor er klar.