jenter&data

Annonse


Jentedata må være kos?

jenter&dataForutsetningen er at oppgavene ikke presenteres som spill, men kunnskapstester.

Da 10-11 år gamle skolebarn fikk presentert en kunnskapstest som et spill, var det guttene som fikk klart best resultater.

Bedre på test
MEN da den samme oppgaven ble tildelt en tilsvarende gruppe, denne gang presentert som en test av evner, var det ingen forskjell i resultatet mellom gutter og jenter.

Undersøkelsen ble utført av Open Universitys Dr. Littleton og Helen Ashman sammen med Paul Light ved Bournemouth University og gjengitt i en artikkel i den engelske avisen The Independent.

Annonse


Heller bjørner enn pirater
En annen undersøkelse viste at guttene fikk best resultater i en test som inneholdt konger, pirater og skip, men når rollefigurene ble endret til bjørner, honningmonstre og ponnier, forsvant kjønnsforskjellene på resultatlista.

– Resultatet viser at det ikke er mulig å si at gutter er flinkere enn jenter på data, resultatet endrer seg når vi forandrer omgivelsene testen foregår i, sier Littelton.

Viktig kunnskap for programskapere
Forskerens konklusjon er at framtidens designere av programvare og datamaskiner må kjenne de mekanismene som rår for å unngå å skape kjønnsforskjeller blant databrukerne. Dette gjelder særlig for utviklerne av programmer som både skal underholde og gi læring.

Forskerne bak undersøkelsen er langt fra bastante i sine konklusjoner. De oppdaget litt overraskende at det nyttet ikke å endre piratene og kongene til kvinner i testene. Dette økte ikke jentenes ytelse.

Det var først da bjørner, ponnier og honningmonstre kom på banen at kjønnsskillene ble visket ut. En annen forskjell var at jentene gjerne diskuterte hvem som var favorittbjørnen, noe som gjorde det lettere å huske hvor de var plassert på datamaskinen.

Jenter og gutter sammen
En annen vedtatt sannhet blant pedagoger, som utfordres etter undersøkelsen, er at gutter og jenter må læres opp separat. Forskerne fant at når en gutt og en jente jobbet sammen om oppgavene fikk de like gode resultater som andre, mens guttene gjorde det bedre når de satt hver for seg i med oppgavene.

– Vi finner ingen egentlige kjønnsforskjeller i bruken av datamaskiner, men på grunn av at jentene tror at guttene er flinkere, gikk de til datamaskinen med mye lavere forventninger til suksess enn guttene. Konklusjonen er at lærerne bør jobbe for å få mest mulig samarbeid over kjønnsskillene når barna skal jobbe med datamaskinene, sier Littleton til den engelske avisen The Independent, som har gjengitt undersøkelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse