Deutsche T + T Italia

Annonse


Storfusjon søker partner

Deutsche T + T Italia

Ifølge Wall Street Journal har Telecom Italia og Deutsche Telekom samtaler med et amerikansk selskap om en deltakelse i sammenslåingen.

Uro over tysk dominans
En tredje part skal dempe den italienske stats frykt for at den tyske staten skal få en for stor innflytelse over den nye alliansen.

Det har fra italiensk side vært uttrykt en uro over den tyske stats eierandel i Deutsche Telekom på 72 prosent.

Spekulasjoner
Bell South Corp, SBC Communications Inc., Sprint og Cable & Wireless er nevnt som mulige partnere til den italiensk-tyske alliansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse