Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hjemme-PC – ikke for alle

OSLO: Finansdepartementet har gått inn på en ordning med skattefritak for hjemlån av PC gjennom arbeidsgiver. Men dette gjelder ikke alle.

Compaq Presario
Det hersker bred politisk enighet om at Norge trenger flest mulig mennesker med datakompetanse.

Men de som ikke kan begrunne at man bruker maskinen i tjenesten må betale skatt av denne fordelen. Det betyr at for eksempel vaskehjelper, sjåfører, arbeidsledige ikke får delta i den kompetansehevingen som hjemlån av PC er ment å skulle bidra til på et nasjonalt plan..

Skaper klasseskille
Gunnar Kvarme, salgsansvarlig i forhold til storkunder i Microsoft medga at dette var et problem da selskapet presenterte fordelene ved hjemlån av PC gjennom arbeidsgiver på en pressekonferanse fredag.

– Vi risikerer å utvikle et større skille mellom dem som har og dem som ikke har, sa Kvarme. Han mente også at det var viktig å få satt dette problemet på dagsordenen fordi kompetanseheving i forhold til IT er et viktig nasjonaløkonomisk anliggende.

Må avlegge eksamen
Kvarme viste til Sverige som foregangsland hvor alle har rett til skattefri hjemme-PC forutsatt at brukeren avlegger en eksamen. Han må også bevise at han eller hun har skaffet seg et visst minimum av kompetanse for å bruke datautstyr.

Kvarme mente likevel at det var mer naturlig at maskinvareprodusentene legger press på politiske myndigheter for å få endret et urettferdig regelverk enn at Microsoft skulle gjøre det. Han innrømmet imidlertid at selskapet ville nye godt av endrete regler.