Compaq Presario

Annonse


Hjemme-PC – ikke for alle

Compaq PresarioDet hersker bred politisk enighet om at Norge trenger flest mulig mennesker med datakompetanse.

Men de som ikke kan begrunne at man bruker maskinen i tjenesten må betale skatt av denne fordelen. Det betyr at for eksempel vaskehjelper, sjåfører, arbeidsledige ikke får delta i den kompetansehevingen som hjemlån av PC er ment å skulle bidra til på et nasjonalt plan..

Skaper klasseskille
Gunnar Kvarme, salgsansvarlig i forhold til storkunder i Microsoft medga at dette var et problem da selskapet presenterte fordelene ved hjemlån av PC gjennom arbeidsgiver på en pressekonferanse fredag.

– Vi risikerer å utvikle et større skille mellom dem som har og dem som ikke har, sa Kvarme. Han mente også at det var viktig å få satt dette problemet på dagsordenen fordi kompetanseheving i forhold til IT er et viktig nasjonaløkonomisk anliggende.

Må avlegge eksamen
Kvarme viste til Sverige som foregangsland hvor alle har rett til skattefri hjemme-PC forutsatt at brukeren avlegger en eksamen. Han må også bevise at han eller hun har skaffet seg et visst minimum av kompetanse for å bruke datautstyr.

Kvarme mente likevel at det var mer naturlig at maskinvareprodusentene legger press på politiske myndigheter for å få endret et urettferdig regelverk enn at Microsoft skulle gjøre det. Han innrømmet imidlertid at selskapet ville nye godt av endrete regler.