Herbern, Stig ny1

Annonse


Tvinger Telenor til Sense

Herbern, Stig ny1PT har tidligere vedtatt at Sense skal kunne få tilgang til Telenors mobilnett etter forhandlinger og kostnadsbaserte priser. Telenor vil ha utsettende virkning mens deres klage på vedtaket var til behandling i Samferdselsdepartementet. Men det avviser PT i et brev til Telenor av 18. november i år.

Må prate sammen
Dermed må Telenor starte forhandlinger med Sense, med sikte på å gi det nye selskapet, uten eget mobilnett, tilgang til Telenors nett.

– Vi må bruke litt tid på å studere PTs siste pålegg, før vi kan si noe mer om hvordan Telenor skal forholde seg til det, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme til ITavisen.

Det eneste som er sikkert, er at Telenor og Sense må starte å forhandle. Det er derimot usikkert når dette kan skje. Men Hegg Gjølme avviser at Telenor har til hensikt å trenere disse pålagte forhandlingene.

PTs vurderinger
PT har blant annet vurdert Telenors argumenter om at en iverksetting av det opprinnelige vedtaket ville ha ført til såkalte “uopprettelige konsekvenser”. PT kan ikke se at Telenor må gjøre tekniske endringer som medfører slike konsekvenser. Dessuten påpekes det i brevet til Telenor at de kan kreve at Sense stiller sikkerhet for eventuelle investeringer i så måte.

PT påpeker også av Statens teleforvaltningsråd har gått ut med en oppmodning om at det generelt bør viseres forsiktighet med å gi klager oppsettende virkning.

Viktig for konkurransen
Tilsynets konklusjon er forankret i hensynet til fri telekonkurranse:

“Post- og teletilsynet har etter en samlet vurdering kommet fram til at hensynet for å sikre effektiv og ikke-diskriminerende samtrafikk fra et tidligst mulig tidspunkt må veie tyngre enn de hensyn Telenor Mobil har anført for å gi klagen utsatt iverksetting.”

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse