Annonse


Nytt blad om karriere

Konstituert redaktør i de to første numrene av bladet er Anne Grethe Solberg som til daglig arbeider som headhunter i ISCO-group. Karriere vil bli distribuert gjennom abonnement og Narvesen.

Blad for alle
– Karriere er et blad for alle som er opptatt av jobben, også hjemmeværende som skal ut i arbeidslivet igjen, sier styremedlem og aksjonær Elisabeth Vislie til Telecom Revy.

Feil av Narvesen
Hun sier at det var vanskelig å komme inn på Narvesen, og at de valgte å bare ta inn noen få hundre eksemplarer av det først nummeret.

– Nå har de ringt og sagt at de ville ha mange flere for å slukke de største brannene, sier Vislie.

– Vi er et av de første kvinnebladene uten strikke- og slankeoppskrifter. Vi favner bredt, men vinkler smalt, sier hun.