Joramo (blått)

Annonse


Fornebu, hva nå?

Joramo (blått)

Telenor vil garantert flytte til Fornebu. Alt annet er i skrivende øyeblikk usikkert.

UiO sa nei til halv milliard
Om Norsk Investorforum får gjennomslag for sin IT-park på Fornebu er i høyeste grad åpent, nå noen dager før flyplassen legges ned og Gardermoen åpner.

Motstanden mot å etablere IT-utdanning på Fornebu er så stor at universitetsledelsen i Oslo lot være å etablere flere hundre nye studieplasser på området selv om de ville motta en halv milliard kroner fra næringslivet.

Annonse


Avslappede investorer
I sine kommentarer til Ericssons beslutning er både Telenor og Norsk Investorforum helt avslappet. De mener at Ericsson ville vært for stor til å etablere seg på Fornebu i tillegg til Telenor, og at det rett og slett ville gått på plassen løs om de hadde valgt å etablere seg der.

Kraftsentrum
Vi har hele tiden vært tilhengere av en IT-park på Fornebu fordi dette er det eneste reelle alternativet om man mener at Norge trenger et kraftsentrum for IT-næringen. Og det gjør vi.

Det finnes en rekke vellykkete IT-parker verden over. Silicon Valley er den mest kjente, men vi behøver ikke gå lenger enn til Oulo i Finland for å finne et annet glimrende eksempel.

Snurt bransje
Deler av IT-bransjen i Norge furter fordi investorene ikke spurte dem før de gikk ut med sine planer. Vi er enige i at Fred Olsen burde forankret sine planer bedre i IT-næringen. Men hva så?

Dagens realitet er at det finnes ikke noe alternativ. Utdanningsinstituttene har også satt seg på sine hauger og ser det som sin fremste oppgave å verne om sitt.

Denne saken skriker på en mer åpen og pragmatisk holdning der det overordnete bør være å skape et kraftsenter for norsk IT-næring. Skal vi oppleve knoppskyting må knoppene ha et sted å springe ut ifra.

Flisespikkeri
Statlig og kommunal sendrektighet er også en trussel mot IT-Fornebu. Denne saken skriker etter en avklaring. Og den avklaringen er det bare politiske myndigheter som kan gi.

Det er vår overbevisning at dersom IT-Fornebu tar spranget fra usikre planer til konkret prosjekt, vil også en del småkonger hoppe ned fra sine palasser. I dag har alle gode krefter slett ikke forent seg, men plassert seg på hver sin haug.

Når noen av landets milliardærer for en gangs skyld vil satse stort på IT-industrien i Norge, ville det være temmelig fortvilt om det hele skal strande på tomtekrangel og jantelov.

Og Ericsson flytter ikke lenger vekk enn at de fortsatt er i nærheten.