Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Alcatel krever 10-20 millioner

OSLO: Alcatel krever mellom 10-20 millioner kroner av NSB Gardermobanen A/S på grunn av de ekstrakostnader problemene i Romeriksporten har påført selskapet. Alcatels prosjektleder Trond Hestdal opplyser at forsinkelsene påfører Alcatel et tosifret millionbeløp i ekstrakostnader.

Nylig var Alcatel i forhandlinger med NSB Gardermobanen om sitt krav.

Frykter tap
– Jeg kan bekrefte at vårt krav dreier seg om et tosifret antall millioner kroner. Dersom vi ikke får innfridd betydelige deler eller hele kravet, vil Alcatel tape penger på sin telekontrakt til Gardermobanen. Kontrakten er samlet på omlag 200 millioner kroner. Det er problemene i Romeriksporten som har forsinket vårt prosjekt og påført oss ekstrakostandene, sier Trond Hestdal.

Han opplyste før helga at de regner med å komme til enighet med NSB Gardermobanen som har signalisert at de er villig til å erstatte noe, men trolig ikke hele det beløpet Alcatel krever.

Storkontrakt
Alcatel leverer en rekke radiosystemer, sentraler og transmisjon til NSB Gardermobanen.

Det er i hovedsak meget velprøvd teknologi det er snakk om. Og teknisk har ikke Alcatel hatt noen som helst problemer. Det er et moderne SDH-nett (Synkront digitalt hierarki) Alcatel leverer. Gardermobanen er den første togstrekningen i Norge som utstyres med denne nye typen nettarkitektur i bunnen.

Rammer også Siemens
Simens har leveransene på siganliseringssystemet for Gardermobanen, og det er åpenbart at også dette arbeidet blir forsinket på grunn av problemene i Romeriksporten. Siemens er imidlertid meget sparsomme med kommentarene.

– Vi har en avtale med NSB Gardermobanen om hvordan vi skal forholde oss ved forsinkelser. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere saken, sier informasjonskonsulent Stein Bjørbekk i Siemens.
Stikkord: Mobil